PODE BAL: PODE BAL 1998-2008

Publikace shrnuje 10 let práce pravděpodobně nejprovokativnější a nejmedializovanější české výtvarné skupiny. Pode Bal poprvé výrazně rozvířil hladinu roku 2000 výstavou Malík urvi. Tehdy skupina vystavila 36 portrétů špičkových politiků a společensky činných osob, které zaujímaly významné posty a zároveň se zdiskreditovaly během totality spoluprací s StB nebo funkcemi v KSČ. Pode Bal v Česku etabloval tzv. politické umění. „Skupina Pode Bal repolitizovala uměleckou scénu, výrazně se angažovala v diskusích okolo protidrogového zákona, tabuizovaných problémů spojených s odsunem sudetských Němců a v kritice uměleckých institucí“, napsal Jiří Ševčík do mezinárodní publikace East Art Map. V této publikaci byl Pode Bal spolu s několika dalšími Čechy zařazen mezi nejdůležitější výtvarné umělce působící po 2. světové válce ve východoevropském regionu. Samotná práce na monografii Pode Balu trvala 3 roky. „Připravili jsme mnoho návrhů struktury publikace, diskutovali jsme se specialisty i teoretiky jako je Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Miroslav Petříček, Karel Hvížďala nebo manželé Ševčíkovi. Hledali jsme optimální řešení, které by bylo vizuálně působivé a zároveň dokumentovalo společenský ohlas, které naše projekty vyvolaly“, vysvětluje člen skupiny Pode Bal Petr Motyčka. Publikace vychází v české a anglické mutaci. Pode Bal realizoval za 10 let své existence přes čtyři desítky uměleckých projektů v Česku a zahraničí. V posledních letech členové vystavují i samostatně. Příkladem může být samostatná výstava Michala Šimla, která proběhla v Karlín Studios.
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 23,75 EUR
Cena bez DPH: 23,75 EURčesky nebo anglicky
Text: Jiří Přibáň, Kamil Nábělek, Miroslav Petříček, Lenka Kukurová a další
254 bareevných stran v šité vazbě
23 x 30 x 1,7 cm
ISBN: (CZ) 978-80-86450-43-8

Jan Kavan (součást cyklu Malík Urvi), elektrostatický transfer na plátně, formát 100 x 120 cm, 2000 (Jan Kavan: od r.1969 udával své spolužáky StB. V r.1969 informoval StB o pobytu J. Pelikána v Londýně. Počátkem 90. let usvědčen britskou komisí pro sdělovací prostředky z křivé přísahy. V roce 1998 označen Vrchním soudem v Praze za křivopřísežníka a usvědčeného lháře. Odvolacím soudem označen za osobu oprávněně evidovanou StB v kategorii spolupracovník – DS (důvěrný styk). Člen ČSSD. Od roku 1998 ministr zahraničí České republiky. )* 3/ instalace Serial Sniper jako součást Billboart Gallery Europe, Bratislava, Slovenská republika, 2003*4/ Burka Nike (součást cyklu Converse), Cprint, variabilní rozměry, 2005, pohled do instalace výstavy Ballkünstler, Museum der Bildenden Künste, Lipsko, 2006**Burka Nike (součást cyklu Converse), Cprint, variabilní rozměry, 2005, pohled do instalace výstavy Ballkünstler, Museum der Bildenden Künste, Lipsko, 2006 **členové skupiny Pode Bal Petr Motyčka a Michal Šiml malují obrazy s nacistickou symbolikou v okolí Karlova mostu, záznam České televize, Praha, 2005**


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !