Martin Zet: A Flower Bloomed From The Rose

Kniha byla součástí výstavy SVÁTEK PRÁCE. Texty Martina Zeta s předmluvou Miloše vojtěchovského.
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 11 EUR
Cena bez DPH: 11 EURLANGUAGE Cena
ENGLISH 11 EUR ks
CZECH 11 EUR ks

22 x 27 x 1 cm

88 stran

 

Kdo ví, co bude
Jak to bude
Jak bude
Není práce
Je jen taková
Ke které se musí nutit
Není žádná pěkná práce
O které by šlo snít
A když už po mně
Nikdo nebude nic chtít
Budu pořád kreslit
 

Martin Zet 17. 12. 2013 / Kladno

 

Všechna publikovaná díla a objekty Martina Zeta se vztahují ke kreslení a všechna souvisejí s prací. Jak akt kreslení tak práce jsou nutnosti, které zdá se trvají odnepaměti, jsou v pohybu, nutí kreslířovu ruku, poutají pohled, paži, zrak, mysl. Zároveň zachovávají pocit rovnováhy, paměť, trvání, vědomí času, prostoru, počátku a smrti. Kresba je spojnicí mezi pozorovatelem a něčím co pozoruje, kresba je svátečným zacházením se světem okolo i tím uvnitř. Kniha je rozčleněna na několik kapitol, navzájem spojených neviditelnými čarami a představami: soubor fotografií z rodinného alba, portréty rukou, kresby vzniklé během dlouhého půstu, kresby namalované mořem, samovzniklé kresby vlhkem na stěně ateliéru jako Veroničina rouška, kresby převedené z linie do hmotného tvaru a znovu odhmotnělé stínem a světlem a kresba paprskem na stěnu sklepního prostoru. Výstava Svátek práce Zeta představila z nečekané perspektivy jako mimokonceptuálního, rukodělně a tělesně uvažujícího umělce. Jako autora v jehož prstech je čára v jakékoliv podobě skalpelem směřujícím k singularitě a kresba vymezením se vůči bezvýznamovosti.
 

Miloš Vojtěchovský


NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !