NOVÁ PERLA Zpět na hlavní stranu

 

 

PROGRAM NÁRODNÍ GALERIE V PERLE

 

KAVÁRNA PERLA

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUSPODPOŘTE SNAHY PERLY

 

STUDIO A TISK DIVUS

 

HISTORIE MÍSTA

 

ŠPINAVÁ PRÁCE A VÍCE PRÁCE

 

PODPOŘTE  PERLU

 

FCB

 

KONTAKTY

 

PERLA 2014-2018 (UKONČENO)

 

 

 

NOVÁ PERLA : Místo svobodné myšlenky a tvorby

 

Zpráva z Českého Mordoru

 

Nová Perla vyrůstá v údolí říčky Křinice, rozdělující Krušné a Lužické hory v trojhraničí Česka, Německa a Polska. Místo leží také mezi přírodními parky, které se rozkládají na území s nejdramatičtější geologickou i lidskou historií Evropy. Stovky milionů let zde zápasily masy hornin s živly na cestě napříč zemskou kůrou a vytvořily tak úchvatnou krajinu Českého a Saského Mordoru. Tento boj ale začaroval lidské kmeny žijící na jeho později ztvrdlé skořápce, a ty se pak po staletí přetlačovaly o dlouhé zvrásněné území mezi dvěma velkými úrodnými planinami. A právě zde Nová Perla našla svůj domov ve sto let starém areálu továrny na nitě – pozůstatku velké vlny německé industrializace, ze které dnes zbylo jen velmi málo. Německé obyvatelstvo a připomínky jeho technické i architektonické modernity smetla poválečná vlna zloby Čechů – odplata za své vyhnání a rozpoutání strašné války. Tento příběh je samozřejmě složitější. Poválečný vývoj pohraničního kraje započal balkánským pleněním spolu s destrukcí připomínek původního obyvatelstva a pokračoval velmi neúspěšným dosídlením nesourodým obyvatelstvem, z něhož málokdo se zde cítí opravdu doma. Pro bezhistoričnost, ve které se noví obyvatelé ocitli, i nedostatek souvislostí s územím na kterém žijí, vracejí mu podvědomě i cíleně feudální ráz. Ruiny počátků modernity jim připadají nepatřičné. Demolice několikrát hrozila i této továrně.

 

      

Místo pro umění, vědy a řemesla

 

Nová Perla se však rozhodla to, co zbylo z továrny Roberta Solomona zachránit a přetvořit celý areál v nezávislý a soběstačný mezinárodní přístav jako příklad všem, kteří tvoří, tvorbu myslí nebo o tvorbě vědí.

Tvorba není práce, provoz, produkce ani výroba. Naše pojetí tvorby je volným pokračováním „velké práce“, prolnutí vzdělanosti, umění, ohleduplnosti a touhy po svobodě.

Stejně jako v předchozím projektu Nové Perly ve Vraném nad Vltavou, i zde spojíme tvůrce všech forem vizuálního umění, autory literatury, divadla a filmu, zástupce vybraných vědních oborů i praktických dovedností.

Nová Perla je galerie, divadlo a kino, nakladatelství, tiskárna a grafické studio, ateliéry, byty, umělecké a řemeslné dílny, kavárna, knihovna a knihkupectví s parkem a zahradou.

 

 

Nezávislost

 

Nová Perla vznikla z iniciativy nakladatelství Divus a za jeho podpory. Idea tohoto experimentu je výsledkem uvažování, které po několik desetiletí formovalo kulturní činnost jeho redakce, jí vydávaných knih, časopisů Divus a Umělec, a mezinárodní sdružení teoretiků a umělců Eastern Alliance. Na těchto iniciativách se podílelo mnoho významných osobností z oblasti umění, literatury i vědy, kteří vedle své odbornosti vždy kladli velký důraz na nezávislost tvůrčích, vědeckých a kritických přístupů, protože jen tak lze dosáhnout pravdivé zprávy o světě i v té nejabstraktnější metafoře. Nová Perla bude vždy nezávislou a její aktivity budou vždy směřovat k podpoře svobody vyjádření a tolerance. Aby nemusela ustupovat jakýmkoli tlakům a zájmům, Divus za pomoci přátel komplex Solomonovy továrny zakoupil. Pro dlouhodobé udržení nezávislosti je ale důležitá i soběstačnost.

 

 

Soběstačnost

 

Koncepce soběstačnosti Nové Perly taktéž vychází ze zkušeností jejích zakladatelů. Její základní zdroje pocházejí ze spojení umění, vědy, řemesla a unikátní výroby v jednom místě, obklopeném užitkovou i okrasnou zelení.

Nová Perla je galerie s obytnými ateliéry a nakladatelství s grafickým studiem i tiskárnou, knihkupectvím, restaurací uprostřed zahrady a parku. Má tři vlastní zdroje pitné vody, využívá alternativních obnovitelných zdrojů energie, usiluje o úplnou recyklaci a směřuje k bezodpadovému hospodaření.

Nová Perla se snaží spolupracovat s okolními iniciativami nebo podniky na principu partnerské výměny služeb a výrobků, a tak pokrýt velkou část svých potřeb nefinanční cestou. Snaží se v okolí šířit přátelství a kolegialitu, protože pouze tak lze úspěšně připravit půdu pro realizaci unikátní vize v lidském společenství. Chápe, že pro soběstačnost jsou životně důležité přírodní zdroje, proto je ohleduplná k okolní přírodě a osvětou i aktivní ochranou podporuje místní ekosystém.

Finančním zdrojem chodu Nové Perly jsou také příjmy z nakladatelství Divus, kavárny Perla, knihkupectví, pronájmů dílen, prostorů galerie, obytných ateliérů a dalších společných vnitřních i venkovních prostor v době, kdy nebudou využity pro hostující tvůrce nebo vlastní program.

 

 

Mezinárodní

 

Nová Perla by se měla stát místem setkání světových autorů a odborníků s unikátní iniciativou uprostřed ikonického architektonického komplexu a krajinného biotopu. Stálým i dočasným ale především bezpečným přístavem pro tvůrce z celého světa a svobodnou platformou pro prezentaci jejich díla i názorů. O úspěch tohoto záměru se znovu postará především mezinárodní okruh spolupracovníků nakladatelství Divus a sdružení Eastern Alliance s dlouholetou praxí šíření vědy a kultury v mnoha jazycích po celém světě.

 

 

VIZE

 

Nová Perla se rozkládá na zhruba šesti tisících metrech čtverečních. Tvoří ji dvě budovy, tovární vedle obchodní, obě sousedící na východě s místní komunikací. Součástí je i velké tovární nádvoří, které je obklopeno smíšeným lesíkem s loukou, jimiž protéká říčka Křinice – přirozená západní hranice Nové Perly.

 

Továrna - Maják

 

V hlavní a ikonické budově Nové Perly postavené kolem roku 1910, která se svou věží připomíná přímořský zámek s majákem, vzniká galerie, obytné ateliéry a tiskárna. Na místě propojeného přístavku – bývalého ocelového skladu – vyroste velká prosklená zimní zahrada. Do hlavní budovy lze vstupovat východním vchodem z ulice, jižním vchodem přes zimní zahradu a dvěma západními vchody, dveřmi z věže a vraty z tiskárny, ústícími na nádvoří. 

Galerie v nejvyšším patře a obytné ateliéry o patro níž, mají překrásné světlo z desítek obrovských oken s vyhlídkou do okolní přírody po obou stranách. Galerie s technickým zázemím poskytuje tři sta metrů výstavních prostor, které mohou být dále děleny mobilními stěnami. Pro výstavy soch, instalací a velkoformátové projekce bude galerie využívat i nádvoří a přilehlý park. Obě místa budou využívána také pro divadlo, kino, přednášky a komunitní setkávání.  

Také ateliéry je možné modifikovat mobilními stěnami a vytvořit tak prostor od několika desítek do několika set metrů čtverečních. Společné zázemí i vybavení jednotlivých ateliérů poskytuje veškerý komfort tvůrci, který se rozhodl trávit většinu času se svým dílem. Ateliéry jsou určeny nejen pro vizuální umělce ale též pro literární, divadelní a jiné tvůrce, kteří se chtějí soustředit na svou práci v klidném a inspirujícím prostředí. Z patra obytných ateliérů bude možné vstoupit přímo do zimní zahrady.

Návštěvníci i obyvatelé Nové Perly budou moci také využívat rozlehlou terasu na střeše tovární budovy, bazénu na vrcholku věže vytvořeného z bývalé zásobárny vody a pozorovat úchvatnou krajinu z vyhlídky nad ním.

V přízemí je tiskárna pro potřeby nakladatelství, velká grafická a malá truhlářská dílna využívané především obyvateli ateliérů ale otevřené i pro veřejnost. Tiskárna je vybavena sítotiskovými, knihtiskovými, ofsetovými i stroji dalších technologií, určených především pro malonákladovou výrobu vysoce kvalitních tisků na různé materiály, které vyžadují i řemeslnou péči a přinášejí tak vysokou uměleckou hodnotu. V plně vybavené grafické dílně bude možné vytvořit tisky za použití většiny klasických i moderních grafických technik a malá truhlářská dílna poskytne zázemí pro sochařské i řemeslné záměry. Pro obě dílny bude k dispozici odborné vedení a asistence.

 

 

Obchod – Bílý dům

 

V objektu bývalé prodejny vznikly kavárna s terasou, knihkupectví, knihovna, redakce, studio a dva byty. Základ této části Nové Perly tvoří čtvercová budova postavená v období mezi světovými válkami, přebudovaná v osmdesátých letech na masivní stavbu se sedlovou střechou, ve které byla rozšířena prodejní plocha, obytné podkroví a přibyla velká přípravna s dvěma sklady a zásobovacími rampami.

Kavárna nabízí velkou škálu nápojů malých regionálních výrobců a jídel připravovaných z produkce okolních pěstitelů a farmářů. Velká kuchyň je dobře vybavena a vznikají zde vždy čerstvá a zdravá jídla bez použití chemických ingrediencí a procesovaných potravin.

V knihovně a knihkupectví si lze přečíst i zakoupit knihy a časopisy nakladatelství Divus v několika jazycích, knihy dalších vybraných nakladatelství a publikace o kraji s jeho historií.

Redakce nakladatelství Divus vedle svého obvyklého edičního plánu čtvrtletně vydává noviny Perla s kulturním programem galerie, kina, divadla a dalších akcí doprovázených související obrazovou dokumentací, články i výňatky z literatury.

Studio Divus vedle prací pro vlastní nakladatelství a tiskárnu poskytuje veškeré nakladatelské, redakční a grafické služby pro veřejnost. Zajišťuje asistenci zájemcům o využití grafické dílny.

 

Park

 

Ve spolupráci s místními i zahraničními odborníky připravuje Nová Perla kultivaci stávajícího divokého porostu v okrasný park. Z místní bažiny vzniklé odtoky ze studní a pramenů vznikne malá vodní plocha s molem. Plánuje i výsadbu nových stromu a keřů. Základem parku budou původní dřeviny a rostliny doplněné o druhy vhodné do zdejšího specifického klimatu. Park se tak zároveň stane malou naučnou botanickou zahradou.

 

Zahrada

 

Venkovní zahrada s krytou zimní zahradou Nové Perly jsou důležitými zdroji vlastního ovoce, zeleniny a bylin a tím velkou podporou soběstačnosti a nezávislosti. Výpěstky budou zpracovávány kavárnou a přebytky nabídnuty okolním zájemcům. I venkovní zahrada bude využívat původní krajové a odolné plodiny. Naproti tomu zimní zahrada doplní škálu plodů o ty, které vyžadují stálé klima.

 

 

Zdroje, energie, úspory a bezodpadové hospodaření

 

Nová Perla má tři zdroje pitné vody. Dvě studny – po jedné v každé budově – a sto padesát metrů hluboký vrt, který plní voda z žulového podloží. K závlahám zahrad používá dešťovou vodu zadrženou v odkrytých i krytých nádržích a vyčištěnou odpadní vodu z mytí při použití neškodných látek.

Stroje Solomonovy továrny byly poháněny především vodou. Ze sofistikovaného systému transmisí, hřídelí a lopatkového kola dnes již nic nezbylo ale masivní náhon stále stojí a zimní průtok vody dostačuje k pohonu turbíny do výkonu padesáti kilowat. To postačí k osvětlení a vytápění obou objektů na podzim a na jaře, vytápění z padesáti procent v nejchladnějších měsících.

Nová střecha továrny je schopná unést solární panely, a i při minimálním osazení jejich výkon pokryje letní spotřebu osvětlení a čerpadel vody.

V Nové Perle budeme recyklovat dva typy odpadní vody. Pro tento účel budou odpady rozděleny do dvou sítí – dvou odpadních instalací. První síť bude shromažďovat vodu znečištěnou při všech druzích kontrolovaného mytí. Kontrolované mytí spočívá v používání lehce odstranitelných čistících prostředků a předpokládá, že jimi budou vybavena všechna místa mytí a návštěvníci nebo hosté upozorněni na nemožnost používání vlastních chemikálií. Tato odpadní voda bude vedena do kořenové čističky a následně používána k zavlažování zahrad i parku. Druhá síť bude shromažďovat především vodu z toalet. Tato voda bude čištěna ve vlastní biologické čističce odpadních vod, vyčištěná voda periodicky testována a taktéž požívána k závlahám.

Nová Perla se snaží dosáhnout úplného bezodpadového hospodaření, a proto se brání přijímání veškerých jednorázových nebo obtížně recyklovatelných obalů. Veškeré výrobky vznikající v Nové Perle nebo jejich obaly jsou na bázi papíru, přírodní textilie, kovu nebo dřeva.

 

 

Nová Perla je revolucí příkladu. Uskutečnění vize vyrostlé ze snů, darů a úsilí posledních desetiletí, tisíců hodin dobrovolné práce přátel i sympatizantů. Nová Perla je tím zavázána se nikdy nevzdat.

 

A to vše jí půjde lépe a rychleji s vaší pomocí. Podpořte Novou Perlu...


04.09.2019
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Dr. Long, 2001, acrylic painting on canvas, 30 x 24 cm, on frame
Více informací...
1 050 EUR
1 218 USD
2000, 18 x 23.5 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
223,20 EUR
259 USD
1995, 35.5 x 43 cm (8 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
2 232 EUR
2 590 USD
1996, 35.5 x 28 cm, Painting on Paper
Více informací...
444 EUR
515 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.