Časopis Umělec 2000/4 >> Muslimgauze / Islám a la Manchester Přehled všech čísel
Muslimgauze / Islám a la Manchester
Časopis Umělec
Ročník 2000, 4
6,50 EUR
8 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Muslimgauze / Islám a la Manchester

Časopis Umělec 2000/4

01.04.2000

David Lochsmidt | islám | en cs

Manchesterský občan Bryn Jones na hudebních nosičích svou politicky motivovanou tvorbu zřídkakdy vysvětluje či komentuje. Nejčastěji se názvy skladeb dotýkají událostí v islámských oblastech, jindy jsou to jména vysokých představitelů politicko-náboženských a v neposlední řadě prohlášení, subjektivní pohled/názor autora jedním slovem nebo jednou větou. Hudební stránka je pro Jonese druhořadá - je pouhým prostředkem zviditelnění autorova politického postoje k problematice Blízkého východu. Byla to právě izraelská okupace jižního Libanonu v roce 1982, jež Jonese natolik vyprovokovala, že se rozhodl hudební řečí podpořit okupovanou zemi. Jonesovým přáním je vyvolat v posluchači nové otázky po příčinách konfliktů na Blízkém východě - přidat barvy černobílému vidění Západu. Hlavním a jediným vlivem po celou tvorbu Muslimgauze jsou politické události Blízkého východu. Jones striktně odmítá tak časté, přihlouplé otázky, zda jej ovlivnila hudba někoho jiného nebo jakou hudbu má rád atd. Jones reaguje slovy: "Neposlouchám hudbu jiných skupin či jedinců, snad jen náhodou zaslechnu něco v rádiu; nejvíce mne ovlivňuje okupovaná Palestina, hamás, hizballáh, Írán..." ||Nezájem či obavy?| Bryn Jones byl v roce 1995 pozván do Prahy, aby představil svou tvorbu. Odepsal tehdy: "Díky za zájem a věnovaný čas na Radiu 1. Myslím, že v Praze není mnoho lidí, kteří by chtěli vidět Muslimgauze naživo, promiň, že to říkám, ale myslím, že pro mne nemá smysl cestovat tak daleko. Pokud nemůžeš sehnat nějaké mé CD, dej mi vědět. Brzy vyjdou CD Gun Aramaic a Izlamaphobiq, také vinyly vyrobené v Čechách." Nizozemská společnost Staalplaat, jež podstatnou část jeho tvorby vydala, mne upozornila, že s Muslimgauze je poněkud těžší komunikace a že sama společnost od Jonese dostává poštou pouze DAT kazety, aniž by se s autorem kdy setkala. Nehledě na to, oslovil jsem Jonese znovu a otázal se, zda-li nemá s Čechy nějaké špatné zkušenosti, když tak razantně odmítl živé vystoupení. "Ne, nejsem ani zklamán, ani se na Čechy nezlobím. Zájem o Muslimgauze je v každé zemi malý, je mi líto, že je to tak. Je na lidech, aby si kupovali mé CD. Jsem rád, že výlisky Staalplaatu lze sehnat i u vás. Staalplaat velmi brzy vydá vinyl vyrobený v Čechách." Ve vší stručnosti, není-liž pravda? Stručnost a hutnost vyjádření jsou Jonesovi vlastní. Když napíšete dvě strany dopisu, odpoví třemi větami... ||"Názory nebalím do hedvábí!" |Od prvního CD "Iran" až doposud se Jonesův tvůrčí přístup nijak významně neměnil. "Iran byl vydán před mnoha lety, je to první věc, myslím, že jsem jej vytvořil v roce 1981. Je to velmi dobré CD ve srovnání s okolním hudebním odpadem."|V tomtéž dopise dále uvádí: "Doufám, že v Havlových Čechách je vše v pořádku." A reaguje na předání řádu Bílého lva izraelskému státníkovi: "Doufejme, že i Jásir Arafat brzy obdrží Bílého lva. Zase běžná ukázka jednostranného postoje, který Západ zaujímá." V jiném dopise jeho srdce plesá radostí nad tím, že se mi líbilo album Zul'm, přičemž doufá, že existuje více lidí, které jeho hudba oslovila. Nejasnosti kolem počtu lidí v muslimgauze uvádí na pravou míru slovy: "Ano, já sám jsem Muslimgauze, vše je můj výtvor, mé myšlenky. Mou inspirací je arabská kultura a politika." A hned naváže svou myšlenkou: "Doufám, že sionismus zemře pod arabskou kulturou. Ničemný izraelský režim zhyne bolestnou smrtí v rukou palestinské mládeže. Izrael, neboli okupovaná Palestina, musí být navrácena Arabům, ať již cestou dialogu, bombových útoků nebo válkou."||Oáza slyšících v Praze |"Je to normální, že se Muslimgauze nelíbí téměř nikomu. Nemůžeš sledovat vše, co kde o tobě napíší - souvislosti mezi hudbou a politickým obsahem. To, co je napsáno na internetu, je mi cizí. Jsem šťastný, že jsem nikdy počítač nepoužil." Tak zněla odpověď na dotaz, jestli Jones ví o rozhovoru s ním na internetu. V tomtéž dopise: "Budou vycházet další a další nahrávky, to je dobré a doufám, že lidé tím budou zaskočeni, doufám, že zase pár lidí začne myslet." Skeptický tón je ostatně pro Jonese příznačný, avšak naději neztrácí. Stále věří ve správnost svého počínání. Jen stěží lze nalézt nějaké okamžiky nadšení či radosti. Ani sebenepatrnější známku nadšeného očekávání nejevil dokonce tehdy, když se připravoval poslechový večer o jeho hudbě. Z té doby pochází následující reakce: "Od prvního dne Muslimgauze obdržel 99% nechvalné kritiky, to nic, to není důležité. Muslimgauze pokládá užití počítače za selhání, porážku; počítač jsem nikdy nepoužil a nepoužiji. Tvořím hudbu z politického důvodu, a ne kvůli penězům, ja to činí všichni kolem. Co se poslechového večera týče, bude prázdno. Vlastně je to skvělé hrát mou hudbu prázdnému hledišti... nebo když hudba dolehne k hluchým, viz léta snažení u Staalplaatu... Zkus to! O. K. Všechno nejlepší dobrému králi Václavovi!" Jones dostal i vstupenku na komponovaný večer Muslimgauze a zprávu, že jsou již vytištěné letáky a vyvěšen plakát v divadelní kavárně. "Dobrý nápad zdrogovat se kávou!! Možná je to jediný způsob probuzení mysli. Plakát se také uplatní - skvělé! Zdá se, že divadlo po poslechovém večeru kulturně utrpí." Večeru Muslimgauze bylo přítomno asi 180 lidí a Jones poprvé projevil ješitného umělce: "Mnohem více lidí, než jsem čekal!! Doufám, že něco objevili. Děkuji za věnovaný čas a úsilí. Skvělé. Většina oblastí tohoto světa je pouští pro Muslimgauze. Pražská oáza je tedy velice vítaná." ||"Pro-Arab / Anti-Zionist Europe" (Muslimgauze)|"Sdílet proarabské myšlenky je neobvyklé, izraelská propaganda je všude, ničemný režim. Je dobré, když Muslimgauze někomu otevře bránu k arabské kultuře, jež je mnohem hodnotnější než cokoli sionistického." Jones vidí ve všem izraelském pouze zlo a výhody plynoucí ze spojenectví Izraele s U.S.A. "Je velice těžké najít lidi, jejichž mysl je otevřená. Zájem o arabskou kulturu je v očích Západu roven nemoci. Izrael musí každý den políbit zadek Spojeným státům, musí děkovat za dolary a zbraně, kterými pak zabíjí ženy a děti v Libanonu atd...." Hudba Muslimgauze je jednou z cest, kterou lze zamířit k arabské kultuře. Jonesovými slovy: "Jakákoli propagace Muslimgauze v Čechách by byla dobrá, je to však těžké, přesto - všechno, co zkvalitňuje životy posluchačů musí být zajisté dobré." Jones dokonce věří, že Írán ovlivní i Českou republiku. Není však jasné, jestli stát Írán či Jonesův stejnojmenný CD. "Pro-Arab/Anti-Zionist Europe" - tak vidí budoucnost Evropy Muslimgauze Jones. Sleduje ovšem i dění v bývalé Jugoslávii a v Čečensku: "Jak v Bosně, tak v Čečensku je potřeba dýchat v islámské svobodě; Afghánistán také zlikvidoval komunistické vetřelce. O kulturu Íránu je veliký zájem, dobré zdraví v roce 1996, doufejme v islámskou Bosnu." Ačkoli země Blízkého východu nikdy nenavštívil, jeho znalosti v historické, kulturní a politické oblasti jsou nadprůměrné. To potvrdili i lidé, kteří z oněch zemí pocházejí. Jones sám na otázku, zda-li někdy navštívil Blízký východ, odvětil: "Nikdy bych okupovanou zemi nenavštívil, ba ani ostatní by tam neměli cestovat. Vysávání arabské země a vody Izraelem není přece žádná turistická atrakce. Být u toho není prostě důležité. Myslím, že kritizovat apartheid lze i tehdy, aniž žijeme přímo v Jihoafrické republice; stejně tak si myslím, že lze kritizovat Srby zabíjející bosenské muslimy, aniž to vše vidíme před očima. Izrael kontroluje média pevnou rukou, má podporu svých přátel. Je nutné se tím bahnem, kterým vás krmí, probít a pamatovat na to, že Palestina je okupovaná Izraelem, který má v lásce americké dolary." ||Tragikomedie končí a vše se v prach obrátí |Dlouhé prsty cenzury sahají i do prodejen hudebních nosičů, což postihlo i britský obchod Virgin, z jehož pultů byly v době zostření arabsko-izraelských vztahů staženy všechny desky Muslimgauze. Jones píše: "Stále méně Britů poslouchá Muslimgauze. Všechno, na čem je napsáno Muslimgauze, bylo odstraněno po hrozbách jistých nátlakových skupin. Svoboda slova pro-izraelského a anti-arabského, umlčet vše proarabské a anti-izraelské. Muslimgauze měl vždy problémy a zdá se, že budou narůstat." Ačkoli se na internetu jakýsi (fiktivní?!) rozhovor s Muslimgauze objevil, Jones často popírá, že by kdy k nějakému interview došlo. Samozřejmě jsem Jonese průběžně informoval o dění v České republice a reagoval na jeho případné dotazy typu "Kdo je Gerd Albrecht?" nebo "Co jsou to, k čertu, Sudety?" V roce, kdy britská královna navštívila Českou republiku napsal: "Je dobré vědět, že královna podala v Čechách dobrý výkon." Hned nato změní téma: "Doufejme, že ještě více ruských vojáků bude v Čečensku zabito před tím, než se vydají na další invazi." Bez nedávné události "nemoci šílených krav" by následující poznámka nebyla moc srozumitelná: "Lech Walesa může zachránit Polsko, Čechy se můžou připojit do našeho Euro-klubu, máme dost hovězího pro všechny." A opět jinam: "Všem zločincům by měla být sťata hlava tak, jak činí v Saudské Arábii. Svět je stále více hluchý... k čertu s tím. Írán rozšíří svou sféru vlivu a Západ se zase do toho vloží. Doufejme, že Hamas bude pokračovat v tvrdých úderech." Taková prohlášení asi nikoho nenadchnou; je zcela logické, že si Jones klade otázky typu: "Je to takový problém poslechnout si něco radikálního? Ale je dobré být oddělen od plev." Společnost Staalplaat slibuje, že příznivci Muslimgauze nebudou o nic ochuzeni. Bryn Jones totiž nizozemskou společnost takřka zahltil dalšími DAT kazetami, které se dostanou na CD v průběhu následujících pěti let. Poté již, bohužel, nový materiál nebude, neboť Bryn Jones podlehl v manchesterské nemocnici zákeřné chorobě. Svůj boj za osvobození Palestiny tak prohrál v zápase se Smrtí. ||Děkuji panu V. Fakherovi, původem ze Sýrie, za cenné rady a pomoc s vysvětlením obrazového materiálu.|Obrazový doprovod je koláží z bookletů a cd Muslimgauze |||
Komentáře

Ibrahim Khider | 17.07.2013 21:48
Can the author of this article please contact me? I am very interested to get more details.

Vložit nový komentář

Doporučené články

Nevydařená koprodukce Nevydařená koprodukce
Když se dobře zorientujete, zjistíte, že každý měsíc a možná každý týden máte šanci získat na svůj kulturní projekt peníze. Úspěšní žadatelé mají peněz dost, průměrní tolik, aby dali pokoj a neúspěšné drží v šachu ta šance. Naprosto přirozeně tedy vznikly agentury jen za účelem žádání a chytré přerozdělování těchto fondů a také aktivity, které by bez možnosti finanční odměny neměly dostatek…
Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
Obsah 2016/1 Obsah 2016/1
Obsah nového čísla.
MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
21,5 x 30 x 1 cm / 32 pages / sérigraphie 14 passages / 200ex
Více informací...
35 EUR
42 USD
Limited edition of 10. Size 100 x 70 cm. Black print on durable white foil.
Více informací...
75 EUR
89 USD
A review volume from the 1996 Symposium on the Renewal of Dobrš, problems concerning the protection and maintenance of...
Více informací...
6,04 EUR
7 USD
Limited edition of 10. Size 100 x 70 cm. Black print on durable white foil.
Více informací...
75 EUR
89 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS
NOVÁ PERLA

Kyjov 36-37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

 

GALERIE
perla@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena od středy do neděle od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

KAVÁRNA A KNIHKUPECTVÍ
shop@divus.cz, +420 222 264 830, +420 606 606 425
otevřena denně od 10:00 do 22:00
a na objednávku.

 

STUDO A TISKÁRNA
studio@divus.cz, +420 222 264 830, +420 602 269 888
otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00

 

NAKLADATELSTVÍ DIVUS
Ivan Mečl, ivan@divus.cz, +420 602 269 888

 

ČASOPIS UMĚLEC
Palo Fabuš, umelec@divus.cz

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

news@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082


 

DIVUS BERLÍN
berlin@divus.cz
 

DIVUS VÍDEŇ
wien@divus.cz
 

DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
 

DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz

DIVUS MOSKVA A MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus Stavíme pro tebe Národní galerii! Pojď do Kyjova u Krásné Lípy č.37.