Časopis Umělec 1999/4 >> Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana Přehled všech čísel
Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana
Časopis Umělec
Ročník 1999, 4
2,50 EUR
3 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Texty na podporu Avděje Ter-Oganiana

Časopis Umělec 1999/4

01.04.1999

Anatolij Osmolovskij | rusko | en cs

20. února 1999
4. 12. 98 byl A.T.O. pozván k účasti na uměleckém setkání “Umělecká manéž".
Jeho myšlenka spočívala ve vystavení reprodukcí pravoslavných ikon, přičemž se vparodické podobě předávalo jejich znesvěcení ("vylepšení"). Do ikon byly za symbolický poplatek přimalovány pohoršlivé nápisy a obrázky a pouze po absolvování této procedury mohly být prodány.
Během několika hodin byla výstavní síň uzavřena. Bylo vzneseno trestní oznámení podle paragrafu 272 odstavce 1: rozdmýchávání mezináboženského nepřátelství. A.T.O. tedy hrozí až čtyři roky vězení. Podle nařízení Moskevské správní rady byl odvolán kurátor výstavy a také ředitel výstavní síně, ve které byla výstava instalována.
Takový vývoj událostí není v současném Rusku náhodný (viz U 7/98 “Umění mimo zákon" a U 6-7/98 “Kdo kope do mrtvého lva"). Už pět let totiž starosta Lužkov vidí své poslání ve znovuobnovení pravoslaví. Ohromné množství peněz z rozpočtu je směřováno ke zvelebování kostelů a chrámů. Po zrušení komunistické ideologické doktríny má státní moc potřebu morálního a politického ospravedlnění své existence. Redukce SSSR do hranic Ruské federace ji nutí hledat tyto zákony ve starém pravoslaví.
Zničení vědeckého potenciálu země, její kultury a vzdělávání - to je druhá strana návratu k “pramenům". Zdé se, že s rozpadem komunistického experimentu není jiné východisko, než degradace ruské společnosti zpět k feudalismu...
Západní společnosti budou mít během následujících pěti let na své východní hranici úplně jiný obraz myšlení. V tomto smyslu akce A.T.O. jakožto i celé současné umění jsou ojedinělou, slabou, ale reálnou a skutečnou, pravou protiváhou reakcí v současné ruské dezorientované společnosti. Jako performance nemohou vzbudit nic než záporné reakce ruské "inteligence".
Vprvní řadě “svědomí národa" předvedlo svůj infantilismus, nezodpovědnost a hloupost.
Lidé, jejichž samotná existence by byla nemožná bez současné kultury se “zříkají " člověka, který jim dá možnost být a myslet.
Fakt, že čtete tento text (a jste pobouřeni) to je zásluha Avněje a jemu podobných “satanistů"
Současné umění - to je kvintesence myšlení, svérázná laboratoř myšlenek. Hlavně současní umělci a filosofové vytvořili podmínky pro vznik počítačů a jiných výdobytků civilizace. Nechápat tento prostý fakt, znaméná být úplným kreténem.
Současné umění sděluje společnosti ... rozvoje, vyvolává “ bouření mozků ", nutí přemýšlet a usouvztažňovat. Nepotvrzení jakékoli vymyšlené i skutečné tradice (tradic je v kterékoli kultuře ohromné množství) a vymýšlení a realizace “ jiného " - to je hlavní úkol takového umění.
3. března 1999
Nebezpečí trestního stíhání A.T.O. nabývá stále reálnější podoby. (2. března bylo proti němu vzneseno oficiální obvinění.) Takový vývoj událostí nemůže neskončit soudem a bezpodmínečně vyzdvihne několik čistě sociálních otázek vzdálených od současné teorie umění. Tyto otázky - základna současného umění a takzvaná demokracie. Neznalost správných odpovědí nedává možnost vytvořit si adekvátní mínění o akcích A.T.O.
Takže - jsou akce A.T.O. uměním? Ano - bezpodmínečně jsou
1. A.T.O. je jedním z nejznámějších moskevských umělců. Je tím kdo vytváří vlastnosti a parametry současného umění. Nebude přehnané citovat v kladném smyslu výrok amerického minimalisty Donalda Judda: "vše co umělec nazval uměním uměním také je".
2. Jeho celá akce probíhala v rámci uměleckého setkání a jakákoli předem připravená umělecká akce se stává uměním. Ovšem nejprogresivnější novátorské žánry současného umění (například pouliční performance) směřují ven z rámců výtvarných ploch a sankce kurátorů i teoretiku umění jdou mimo ně. V daném případě máme co dočinění s tradičním gestem avantgardisty (v tom spočívá základní smysl tvorby A.T.O. - analýza a reflexe na téma avantgardistického ohromování.
3. Tato akce nevzbudila jednoznačný souhlas umělecké veřejnosti, ale významné je stanovisko její nejprogresivnější části, která akci ocenila jako zajímavou a zdařilou. Názorová různorodost je pochopitelná. Různí kurátoři a umělci podporují rozličné estetické hodnoty, mnozí se bojí vyjádřit svůj názor a narušit tak svou pověst a uměleckou kariéru. Někteří jsou prostě jen nevyhnutelně hloupí. Fakt že významná část umělecké veřejnosti označila Avdějovu akci jako cennou, ji automaticky činí uměním. Je lhostejno, zda všechny argumenty jednoznačně vypovídají vtom směru, že akce A.T.O. je dobrým a nesporným uměním.
Těžko vlastně může někdo na tuto otázku dát uspokojivou odpověď. Snad jen čas a logika rozvoje výtvarného umění. Soud ovšem v žádném případě tento problém kompetentně nevyřeší.
Nabízí se další otázka - jsou akce A.T.O. urážkou cítění věřících? Tato otázka tvoří hlavní část trestního stíhání. Odpověď na ni nemůže být jednoznačná, protože různá náboženství definují jako rouhačská různá gesta. Jaké náboženství vybrat jako normu? Fakt, že v Rusku je nejrozšířenějším náboženstvím pravoslaví, nevylučuje možné rozhořčení některými akcemi muslimů, budhistů, baptistů a jiných.
Otázku je potřeba formulovat jinak - Může tedy v současném umění být dán k dispozici prostor pro adekvátní vyjádření citů rozličných menšin bez újmy pro tuto společnost?
Za jeden z takových prostorů je pokládáno především pole umění. Jedním z pozitivních úkolů jakéhokoli státního mechanismu, je pěstovat a korigovat neslučitelné světové názory, udržovat ve společnosti soulad, dávaje tím každému šanci. To je demokracie. Je možné nechápat tak prostou věc? Pokud činnosti člověka zůstávají na bázi jazyka (v daném případě uměleckých obrazů), nemohou být trestné. Kromě toho akce A.T.O. není nic jiného než demonstrace - úcty k ruské společnosti. Počítá s tím, že žije v světském státě (nebo ne?) a doufá proto, že umění může být adekvátně přijímáno.
Nedávno jsem se sešel s jedním "pravoslavným" (slovo "pravoslavný" je v uvozovkách, neboť v těchto lidech není ani kapka pravoslavného smíření - základu této víry) a ten se úplně vážně domnívá, že podobná gesta je třeba jednoduše likvidovat. Myslím, že většina pravoslavných je téhož mínění. Tak kdo má tedy být izolován od společnosti?
Akce A.T.O. zviditelnila celou ideologickou tendenci současné vlády. V podstatě se Rusko ubírá rychlým tempem k pravoslavnému fundamentalismu. Bylo by možno říci k fašismu, kdyby tento termín nebyl nálepkou. Represe institucí zúčastněných ve sporu nejsou nic jiného, než odstraňování ideologických konkurentů. Vláda se nezaobírá nebezpečím pocházejícím ze strany těchto "trpasličích " organizací, ale snaží se raději definovat v rámci národního a vlasteneckého cítění. Jinými slovy - vláda chce více moci. A to moci ideologické, nikoli materiální. Vláda Jelcina, Lužkova, Primakova, vytvořila v zemi podmínky pro vznik fašismu, feudálního tmářství a náboženského fundamentalizmu, nyní s nimi vůbec nebojuje ale snaží se jim sama maximálně přiblížit. Ruská inteligence, která by musela demonstrovat jiný kulturní názor, s ní raději drží krok. Takzvaná demokracie a Jelcinovy ekonomické reformy nemohly dospět jinam než k totálnímu krachu, protože již na začátku celý projekt obsahoval mnoho prvků předrevoluční ideologizace. Nyní, na troskách ruské ekonomiky, nezůstává vládním představitelům v rukou jiný nástroj nátlaku, než staré pravoslavné hodnoty.
Rozvoj kultury ve dvacátém století probíhal pod vlivem různých nových způsobů komunikace. Všemožné umělecké ismy byly myslitelnými modely těchto komunikací. Sám pojem "člověk" dosáhl v této periodě svého sociálního vrcholu. Nové komunikace uvnitř demokratické společnosti by mohly vytvořit reálné politicko-sociálně-technologické podmínky pro realizaci nelidského projektu. Internet, genové inženýrství, klonování, elektronická hudba, psychostimulace, současné umění - to jsou první příznaky tohoto projektu. Lidstvo pomalu ale jistě spěje k odlidštěné existenci. ...
Jaký vztah máme mít k tomuto procesu? Pokud se máme nechat vést výlučně momentálním úsudkem, bude nutné rychle uvěřit v Boha a vytvářet "krásné a věčné věci" - bude to jednodušší a výnosnější. Pokud si ovšem budeme přát reálně se účastnit historického procesu, není pochyb, že musíme postupně směřovat k novému sociálnímu smýšlení. Pro mne, stejně jako pro A.T.O., tato otázka nevyvstává ale je samozřejmostí.
Vy chápete čeho se účastníte a jakou roli hrajete?

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

MIKROB MIKROB
"Sto třicet kilo tuku, svalů, mozku a čisté síly na současné srbské umělecké scéně soustředěných do 175 cm vysokého, 44 let starého těla. Jeho majitel je známý pod množstvím jmen, včetně pojmenování Bambus, Mexikán, Ženich, Sráč, ale nejčastěji je známý jako hrdina všech ztroskotanců, bojovník za práva bezdomovců, lidový umělec, bavič maloměšťáků, domácí anarchista, sběratel desek, milovník…
Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
Nevydařená koprodukce Nevydařená koprodukce
Když se dobře zorientujete, zjistíte, že každý měsíc a možná každý týden máte šanci získat na svůj kulturní projekt peníze. Úspěšní žadatelé mají peněz dost, průměrní tolik, aby dali pokoj a neúspěšné drží v šachu ta šance. Naprosto přirozeně tedy vznikly agentury jen za účelem žádání a chytré přerozdělování těchto fondů a také aktivity, které by bez možnosti finanční odměny neměly dostatek…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
austrálie
Tomatová omáčka na vepřové Moo Shoo
Charlie Citron
Číst více...
reportáž
Litevská jízda
Litevská jízda
Arunase Gudaitas
Aš menininkas – Aš save myliu Vincent van Gogh v jednom z dopisů bratrovi označil kavárnu za místo, kde člověk může lehce zešílet. Kavárna Centra současného umění (CAC) v litevském Vilniusu je takovým místem. Důvěrní znalci místních poměrů ji označují za “velmi bohémskou”, a skutečně na rozdíl od tradičně sterilních a předražených muzeálních občerstvení se atmosféra v kavárně CAC zdá navýsost…
Číst více...
reportáž
Ve stínu hrdinů
Ve stínu hrdinů
Alena Boika
Když jsem před někým řekla, že mám letět do Biškeku na Druhou mezinárodní výstavu současného umění, první otázka zněla „A kde to je?“ Vysvětlila jsem, že Biškek je hlavní město Kyrgyzstánu, načež se obličej naproti mně protáhl a já jsem musela doplnit, že to je ve Střední Asii v horách u jezera Issyk-Kul. Druhá otázka pak byla „Tam se něco děje?“ Tak se ale mohli ptát pouze lidé neznalí, neboť…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Vypečené příhody party chemických transcedentálů na cestách za spravedlností a životní rovnováhou. Příběh propaguje nevázaný...
Více informací...
7 EUR
8 USD
collection ectoplasme / 21 x 29 x 0,7 cm / 32 pages offset / silcksreen cover / 500 copies
Více informací...
16 EUR
19 USD
posledních 5 vzácných exemplářů
Více informací...
30 EUR
36 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS