Časopis Umělec 2010/2 >> Bruselská noční můra Přehled všech čísel
Časopis Umělec
Ročník 2010, 2
6,50 EUR
7 USD
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Bruselská noční můra

Časopis Umělec 2010/2

01.02.2010

Michal Vimmer | Michal Vimmer | en cs

"Michal Vimmer (nar. 1973) je vlastně renesanční člověk. Profesí psychiatr působící na 1.LF UK VFN.koníčkem zahraničněpoliticko-ekonomický komentátor na stránkách internetových, dnes již poněkud (nikoliv ovšem jeho vinou) pokleslých Britských listů; k naplnění oné renesanční všestrannosti mu svou náklonností napomáhají i múzy, a to nejen literární, ale i výtvarné – v nakladatelství Divus mu vyšel komiks 96 hodin u Vokouna na statku Sauerfelde (1999) a „psychothriller začínající na straně 32“ Pleonasmus (2000). Po devíti letech zde vyšla i druhá Vimmerova próza – Bad Design. Je vyvedena autorovými ilustracemi a na obálce slibuje „rekonstrukci nervy drásajících deníkových záznamů hrdinů na pokraji plíživého konce západní civilizace.“

Prostřednictvím čtyř ich-formových vypravěčů („Já“, Špína, Ráchel a Rozálie) , jež lze označit za poněkud excentrické osobnosti, se čtenáři odhaluje lehce znepokojivý obraz života na Zemi. Čtyři perspektivy vnímání světa se sugestivně derou postavami na svět obdobným způsobem, jako před sto lety Joyceovým Leopoldem Bloomem/Odysseem: prézentem vnitřních monologů, útržky dialogů, viděným prostupovaným vidinami, skutečnými kauzami obrážejícími se ve snech či literárními aluzemi perforujícími obraz reality. Přesto je ona sugesce vedena jao systematický záznam- každá kapitola obsahuje kromě názvu a ozanačení vypravěče také určení místa a času děje. Vyprávění se rozbíhá na reálném časoprostorovém půdorysu, od adventu roku 2000 do konce jara 2001, z Prahy se záhy přemístíme do Afghánistánu, Švýcarska a Belgie, někdejší Barmy (dnes oficiálně Myanmaru), Číny, Ruska, USA. A v neposlední řadě i tehdejší hojně medializované kauzy a témata (Y2K, televizní krize, Dutroux) tvoří silný verifikační rámec, díky němuž nezbývá, než světu vymykajícímu se obvyyklé perspektivě uvěřit.

Pro název románu je klíčová a zároveň nejhovornější postava „Já“ - lékaře, který zběhnul od altruistické profese k vizionářské zedničině. Modus operandi spásy světa esteticko-mystickou cestou, tedy prostřednictvím architektury a designu, je jistě povědomý. Nicméně zde se, na rozdíl od modernistického mýcení ornamentu a příšeří, fantazíruje o zahlazování rohů – mrtvého prostoru na „zbytečný krámy.“ Tento civilizovaný estétský způsob boje se zlem, vzývající kupolovou biomorfní architekturu Buckminstera Fullera, ovšem naráží na nepochopení v samém řídícím centru Evropy – v Bruselu. V Belgii se pak putování za zakázkami mení v noční můru, novodobý „bruselský sen“ se ztrácí v tmách na povrch vystoupivší agrese zhmotněné apokalyptickou noční můrou – fanatzií na téma případu belgického pedofila Marca Dutrouxe.

Dalším vypravěčem je Špína, „jeden z těch nemnoha původních, okoukaných, inteligentních českých feťáků.“ Jeho sledujeme na Dálný východ. Především Barma, vrchol zlatého trojúhelníku mocností v ilegální produkci opia, je místem Špínova feťácky jasnozřivého cestopisu. Snad drogami spuštěná regrese nás zavede do fantasmagorické aluze na nejdemagogičtější „růžový“ díl trilogie Nikolaje Nikolajeviče Nosova Neználek na Měsíci.Pohodově opiátová symbióza, v níž nechybí otočný dům s bazénem a spirálovou skluzavkou architekta Vrtišpunta či bývalí Rudí Khmerové coby milí obyvatelé Kvítečkova pečující o lány obřích máků, se postupně vytrácí, až se chemicky konejšené Špínovo ego uchýlí do solipsistní ulity sebezbožštění – navzdory tomu, že se pohybuje na pomezí dvou krutých totalit, Barmy a Číny.

Odlišný přístup k tomuto bolavému světu zaujímá Ráchel, dobrodružka a humanitární pracovnice. Její působení v afghánské škole je zároveň svědectvím o nuzných životních podmínkách v zemi s ironickým komentářem k někdy poněkud zbytnělému humanitárnímu zachraňování. Ostatně Ráchel se nakonec jeví jako mírně frustrovaná bytost, především nepřiznaně se pídící po ženichovi a autentizující svou existenci „děvčete z dobré rodiny“ ve válečných konfliktech.

Poslední z vypravěčů je Rozálie. Její zkušenost prostředkovaná emaily vtahuje do celkového obrazu i střípek z USA, kde se v Noble, ve státě Georgia, pod katolickou fasádou nažehlené afroamerické rodiny provozující úhledné krematorium, skrývá tajemství hodné námětu klasického béčkového hororu.

Je-li Vimmerův román zamýšlen jako popis plíživého konce západní civilizace, rozhodně se nejedná o prvoplánovou moralitu v duchu jednostranné romantizace „nezápadního světa.“ Naopak pohled na ostrý kapitalismus východoasijské „padělkové“ kultury – výrobků i životního stylu, kde „bývalí obráběči máku se po celodenní dřině v padělatelských dílnách učí pít falešné pivo“, nebo o afghánskou školu plnou dětí s minami utrhanýma nohama. Přesto se záchrana světa pražskými globalizovanými vypravěči zdá být v nedohlednu. Bruselský sen s masakrem dětí může symbolizovat i civilizaci potlačeného rodičovství ve jménu výkonostní, zde spíše spasitelské, a zážitkové kultury. Nakonec je tedy dvojsmyslné, zda se jedná o diagnózu světa či postav.

Kniha ale navzdory svému apokalyptickému poselství vyniká nelítostným humorem. Ironie bezpečně shazuje eventuální patos či mesiášství. Děj umně balancující mezi realitou a fikcí znemožňuje svůdnou ideologizující interpretaci v pravo-levém schématu. Nakonec i tematické atrakce jako sex, drogy nebo exotika jsou zde bezezbytku funkční, bez silácky exhibovaného světáctví. Vyprávění ubíhá v dynamické syntaxi, bez šustění papíru, místy v expresivním lexiku nebo hovorovými variantami. Jedinou slabostí knihy je nakonec poněkud volná narativní struktura, charakterizovaná spíše přesuny po mapě než jednoznančnou dějovou motivací, taakže i zběsilý let se může po čase omrzet, především tam, kde se myšlenky opakují."

Bruselská noční můra, nikoli sen

Eva Klíčová, Tvar 20 , 2009

Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Magda Tóthová Magda Tóthová
Práce Magdy Tóthové zpracovávají moderní utopie, sociální projekty a jejich ztroskotání s pomocí výpůjček z pohádek, bájí a science fiction. Probírají osobní i společenské otázky nebo témata soukromého a politického rázu. Personifikace je dominantním stylovým prostředkem všudypřítomné společenské kritiky a hlavní metodou užívání normotvorných prvků. Například v práci „The Decision” („Rozhodnutí“)…
04.02.2020 10:17
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
1997, 24.7 x 37.5 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
559,20 EUR
628 USD
Obsah:, , Ondřej Brody - Staropramen, Václav Magid - Max Švabinský, Jiří Franta - Meditace, Jakub Hošek - Like like the...
Více informací...
3,98 EUR
4 USD
31.5 x 36 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
446,40 EUR
501 USD
1997, 43 x 16.7 cm, Pen & Ink Drawing
Více informací...
559,20 EUR
628 USD

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDON

 

SKLAD
Arch 8, Resolution Way, Deptford

London SE8 4NT, Spojené Království
Otevřeno na objednávku.

 

KANCELÁŘ
7 West Street, Hastings
East Sussex, TN34 3AN
, Spojené Království
Open on appointment
 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

DIVUS
NOVA PERLA
Kyjov 37, 407 47 Krásná Lípa
Česká Republika

divus@divus.cz
420 222 264 830, +420 602 269 888

Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
a na objednávku.

 

DIVUS BERLIN
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno na objednávku.

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS