Časopis Umělec 2010/2 >> Antonio Negri v porcelánové dílne Přehled všech čísel
Antonio Negri  v porcelánové dílne
Časopis Umělec
Ročník 2010, 2
6,50 EUR
Zaslat tištěné číslo:
Objednat předplatné

Antonio Negri v porcelánové dílne

Časopis Umělec 2010/2

01.02.2010

Palo Fabuš | řešení | en cs de ru

Když si položíme otázku, jestli a jaké jednoznačné poselství nám zanechala postmoderní teorie, dalo by nám nejspíš práci shodnout se na jeho znění. Její přínos sice nelze redukovat slovy jako je rozplizlost, nejednoznačnost, matení nebo pouhá skepse, ale řešení bychom v ní nejspíš hledali jenom marně. O tom je přesvědčen také italský neomarxista, vůdčí osobnost autonomistického hnutí a politický filosof Antonio Negri, když postmodernímu myšlení vyčítá nezodpovědnost, myšlenkovou slabost a inkonsistenci.
Ve sbírce The Porcelain Workshop: For a New Grammar of Politics vydané nakladatelstvím semiotext(e) definuje postmodernitu po svém jako významný dobový „předěl“ (caesura) a fakticky tak odmítá teoretické tendence, ztělesněné například pracemi Anthonyho Giddense, podle kterých nezažíváme nějakou hloubkovou restrukturaci společnosti, ale „pouze“ radikalizaci procesů modernity. Odmítaje vývody autorů jako je Lyotard, Baudrillard nebo Virilio o bezvýchodné situaci zacyklení ve fetišizaci a komodifikaci světa označuje dědictví moralistního postoje Frankfurtské školy jako relativně vulgární. Postmoderní „předěl“ Negri opodstatňuje čtveřicí jevů. Prvním je dnešní hegemonie nemateriální (kognitivní, komunikační, afektivní,…) práce, druhým jsou projevy svrchované moci, kterou lze definovat Foucaultovým pojmem biomoc — to znamená moc ovlivňující všechny složky života — proměňující disciplinární společnost ve „společnost kontroly“ (society of control). Za třetí jde o oslabení role národního státu procesem globalizace v prospěch Impéria (Empire) a množství (multitude). Čtvrtým jevem je pak reálné a definitivní zahrnutí společnosti pod Kapitál.
V práci s pojmy Impérium a množství navazuje Negri na titul Empire sepsaný s Michaelem Hardtem v roce 2000, který je považovaný za komunistický manifest 21. století. Impériem tito autoři myslí dnešní mocenské uspořádání konstituované zároveň trojím způsobem: monarchisticky (mezinárodní organizace, NATO, státy G8 apod.), oligarchicky (nadnárodní korporace) a demokraticky (v rovině národních států a nevládních organizací). Moc Impéria nesetrvává na žádné stabilní pozici, ale konstantně se přesouvá sítěmi tvořícími imperiální suverenitu a politickou subjektivitu. Fundamentálním východiskem knihy Empire je tvrzení, že kreativita a politický boj proletariátu vždy předchází a předstrukturuje (prestructures) posuny forem sociálního a ekonomického života v kapitalismu.
Množství je pojem, jehož původ sahá do antické filosofie; v podání Negriho a Hardta nicméně vychází z politické filosofie Benedicta Spinozy. Množství vychází především ze vztahu mezi konstitutivní formou (singularity, invence, rizika) a užitím moci. Kapitál byl vždy schopen množství jakožto kolekci singularit redukovat na něco organického a jednotného (třída, lid, masa); po postmoderním předělu tuto schopnost ale postupně ztrácí. „Množství musí být vnímáno,“ píše Negri, „jako neorganická, diferenční a „mocná“ (puissante) mnohost (multiplicity).“ A dále: „Jednotou jednání množství je mnohost výrazů, kterých je schopna.“
Mluvit o mnohosti „výrazů“ je zde zcela namístě, když vezmeme do úvahy Negriho fascinaci přechodem k postindustriální ekonomice s metamorfózou toho, co se obvykle chápalo pod pojmem výrobní prostředky. „Dnes máme všechny výrobní prostředky sami v hlavě,“ říká Negri. Práce se tím ztotožnila se životem. A pokud život nemá žádný „vnějšek“ a musí být prožíván jenom „uvnitř“, jeho jedinou dynamikou může být dynamika potence (resp. biopolitické moci, ve smyslu puissance).
V neposlední řadě chápe Negri spolu s Hardtem množství jako významnou realizaci spinozovského rozdílu mezi nesnadno přeložitelnými potentia a potestas. I anglické ekvivalenty force („síla“) a power („moc“) vyžadují další, doplňující vysvětlení: potentia představuje bázi politické moci v efektivně zkombinované lidské aktivitě, zatímco potestas se soustředí ve zprostředkujícím výrazu politických institucí a rozhodování. Rozdíl vidí Negri v tom, že zatímco ve Spinozově době „nedostatečně rozvinuté“ (under-developed) společnosti byly tyto zprostředkovatele nevyhnutné, dnes již tímto opodstatněním potestas nedisponují.
To je způsobeno zdánlivě abstraktním, ale takřka všudypřítomným faktorem „měřitelnosti“ (measurability). Protože míra a rozdílnost jsou cennými nástroji disciplíny a kontroly, říká Negri, že moc je měřitelná, zatímco „potenciál“ (puissance) je — naopak — neměřitelný, je čirým vyjádřením neredukovatelných diferencí. Hlavní myšlenka, ke které se proto Negri stále vrací je krize všech pravidel a forem míry kapitalistického vývoje, krize myšlenky měřitelnosti vývoje, krize racionálních kritérií. Avšak nikoli neměřitelnost, ale pozice produkce v procesech subjektivace zcela mimo dimenzi měřitelnosti, které se vymyká dnešní přístup k času nebo chápání hranic soukromého a veřejného práva, je podle Negriho to, co dělá legitimním uvažovat, alespoň jako tendenci, konec vykořisťování.
Horizontálu celku života náležícího do pole moci protíná vertikála přerušení moderních mocenských vztahů odporem subjektů, jimž byly vnucovány. Biopolitika je kontradiktorním kontextem života, to znamená, že představuje extenzi ekonomických a politických kontradikcí na ploše celého sociálna, ale také emergenci singularizovaných odporů, které ji saturují.
Italský filosof odmítá esencialismus, ale i relativismus — řešení vidí v produkci subjektivity, v kreativní ontologii, jakou nachází v radikálním feminismu 90. let od Judith Butlerové k Donně Haraway (zde je autor výjimečně konkrétní ve svém jinak velmi abstraktním pojednání). Jenom tak můžeme na horizontu demokracie spatřovat demokracii absolutní, realizovatelnou formou jednoty množství. Řečeno poslední větou autorových úvah: „Stát se množstvím znamená stát se demokracií.“
Anthony Negri. The Porcelain Workshop. For a New Grammar of Politics. New York : semiotext(e), 224 stran.
Komentáře

Článek zatím nikdo nekomentoval

Vložit nový komentář

Doporučené články

Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem Zkažený / Rozhovor s Jimem Hollandsem
„Musíš člověku třikrát potřást rukou a přitom mu upřeně hledět do očí. To je způsob, jak si s jistotou zapamatovat jméno. Takhle jsem si postupně pamatoval jménem pět tisíc lidí, kteří kdy přišli do Horse Hospital radil mi naposledy Jim Hollands, autor experimentálních filmů, hudebník a kurátor. Dětství prožil v těžké sociální situaci a často žil na ulici. Živil se také jako dětský prostitut a…
Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona Činy, přečiny a myšlenky Perského krále Medimona
V oblasti kultury již není nic, co by nebylo použito, vyždímáno, obráceno naruby a v prach. Klasickou kulturu dnes dělá „nižší vrstva“. Ve výtvarném umění jsou někdy umělci pro odlišení nazýváni výtvarníky. Ostatní umělci musí hledat v jiných vodách a bažinách, aby předvedli něco nového, jiného, ne-li dokonce ohromujícího. Musí být přízemní, všední, političtí, manažerští, krutí, hnusní nebo mimo…
Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce Má kariéra v poezii aneb Jak jsem to hodil za hlavu a oblíbil si instituce
Amerického básnika pozvali do Bílého domu, aby jim přečetl svou kontroverzní vykradačskou poezii. Vyfintěn a připraven dělat si věci po svém dospívá ke „skandálnímu“ zjištění, že již nikomu nic nevadí a že místo narážení hlavou do obecných zdí, je lepší stavět vlastní zdi či alespoň zíďky.
V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche V rauši mediálního Déjà-vu / Poznámky k obrazové strategii Olivera Pietsche
Goff & Rosenthal, Berlin, 18.11. – 30.12.2006 Co je droga a co není, je ve společnosti stále znovu probíráno, stejně jako vztah k nim. Se kterou drogou umí společnost zacházet a se kterou ne, a jak o nich lze vyprávět ve filmu – zda jako o osobním či kolektivním zážitku – či jen jako o zločinu, to ukazuje berlínský videoumělec Oliver Pietsch ve svém pětačtyřicetiminutovém filmu z roku 2005 The…
ArtLeaks
27.07.2014 19:39
Kam dál?
jinde - archeologie
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje  (generace narozená kolem roku 1970)
S.d.Ch, solitéři a kultura okraje (generace narozená kolem roku 1970)
Josef Jindrák
Kdo je S.d.Ch? Osoba mnoha zájmů, aktivní v několika oblastech. V literatuře, divadle, hudbě, svými komiksy a kolážemi i ve výtvarném umění. Především je to básník a dramatik. Svou povahou a rozhodnutím solitér. Jeho tvorba se neprotíná s aktuálními trendy. Vždy staví do popředí osobní výpověď, která však může mít i velmi složitou vnitřní strukturu. Je příjemné, že je to normální člověk a…
Číst více...
jinde - poezie
THC Review a zavržená minulost
THC Review a zavržená minulost
Ivan Mečl
My jsme pátá světová strana! Pítr Dragota a Viki Shock, Fragmenty geniality, květen a červen 1997 Viki vlastně přišel, aby mi ukázal kresby a koláže. Jen jako doplněk mi dal k nahlédnutí samizdatové THC Review z konce devadesátých let. Když mne zaujalo, vyděsil se a řekl, že tahle tvorba je uzavřenou kapitolou, ke které se nechce vracet. Kresby z barů, občerstvoven a hospod jsme se ihned…
Číst více...
cena
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
To hen kai pán / (Laureát ceny Jindřicha Chalupeckého 1998 Jiří Černický)
„Mluví-li se v našich dobách o umění, obvykle se mluví o jeho umístění v subjektivitě nebo objektivitě, o tom, jak vyjadřuje život, anebo o tom, jak životu pomáhá. Pomíjí se při tom, že jde o ten zvláštní druh konání v subjektivitě a ten zvláštní druh konání v objektivitě, jež je právě uměním a ničím jiným. Snad se to pokládá za příliš samozřejmé, snad za málo významné. Ale to je právě to…
Číst více...
birthing pains
Kdo se bojí mateřství?
Kdo se bojí mateřství?
Zuzana Štefková
Zmnožení definic „matky“ je zároveň místem zesíleného útlaku a potenciálního osvobození.1 Carol Stabile Psal se rok 2003 a v houštinách lesa Lapák na Kladně postávala u cesty žena v pokročilém stádiu těhotenství. V rámci výstavy Umělci v lese mohli kolemjdoucí zahlédnout záblesk jejího klenutého břicha, které v exhibicionistickém gestu odhalovala speciálně pro ně. Právě tahle performance Lenky…
Číst více...
Knihy, multimédia a umělecká díla, která by Vás mohla zajímat Vstoupit do eshopu
Basement, 1995, silkscreen print, 40,5 x 27,5 cm
Více informací...
65 EUR
1995, 35.5 x 43 cm (8 Pages), Pen & Ink Comic
Více informací...
2 244 EUR
Největší, nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší publikace o životě a díle Františka Kupky. Ojedinělý vztah malíře a jeho sběratele....
Více informací...
60 EUR

Studio

Divus a jeho služby

Studio Divus navrhuje a vyvíjí již od roku 1991 ojedinělé návrhy projektů, prezentací nebo celých prezentačních cyklu všech druhů vizuálních materiálů. Realizujeme pro naše klienty kompletní řešení i jednotlivé kroky. Pro práci využíváme spojení nejmodernějších s klasickými technologiemi, což umožňuje širokou škálu řešení. Výsledkem naší práce jsou nejen produkční, tiskové a digitální projekty, od propagačního materiálu, plakátu, katalogu, knihy, přes návrhy a realizace plošné i prostorové prezentace v interiéru nebo exteriéru po digitální zpracování obrazu nebo publikování na internetu, ale realizujeme i digitální filmové projekty, včetně střihu, ozvučení, animace. Tyto technologie používáme i pro tvorbu webových stránek a interaktivních aplikací. Naší předností je ...

 

Citát dne. Vydavatel neručí za jakékoliv psychické i fyzické stavy, jenž mohou vzniknout po přečtení citátu.

Osvícení přichází vždycky pozdě.
KONTAKTY A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY Celé kontakty redakce

DIVUS LONDÝN
Arch 8, Resolution Way, Deptford
London SE8 4NT, Velká Británie

 

Otevřeno od středy do soboty mezi 12:00 a 18:00

 

Kancelář: +44 (0) 20 8692 5157

 

Ivan Mečl
ivan@divus.org.uk, +44 (0) 7526 902 082

 

Shop
shop@divus.org.uk, +44 (0) 20 8692 5157

DIVUS PERLA
Areál bývalé papírny, Nádražní 101
252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika
ivan@divus.cz, +420 602 269 888

Otevřeno od středy do neděle od 11:00 do 18:00.
Od 15.12
do 15.1. pouze na telefonickou objednávku.

 

DIVUS BERLIN
v ZWITSCHERMASCHINE
Potsdamer Str. 161, 10783 Berlin, Germany

berlin@divus.cz, +49 (0) 1512 9088 150
Otevřeno od středy do soboty od 14:00 do 19:00

 

DIVUS VÍDEŇ 
wien@divus.cz
DIVUS MEXICO CITY
mexico@divus.cz
DIVUS BARCELONA
barcelona@divus.cz
DIVUS MOSKVA & MINSK
alena@divus.cz

NOVINY Z DIVUSU DO MAILU
Divus 23.05.-17.06.2017 STU MEAD & MIKE DIANA IN PARIS