Ludmila Mikulková: Básně

Svazek je debutem a zároveň sumou dnes šestasedmdesátileté básnířky Ludmily Mikulkové. Zahrnuje verše napsané od konce padesátých let do současnosti a drobný cyklus Elsin osud. Nikdy však už nezahrne převážnou část autorčina díla nešťastně ztracenou a z paměti již nevylovenou, nejméně šest desítek básní převážně ze sedmdesátých let, které z něj činí torzo. Navíc byla autorka během vydavatelských příprav stižena těžkou osudovou ranou a svou básnickou činnost ukončila., Ivan Mečl, který nám velmi ochotně s vydáním knihy pomohl, mi poradil tři užitečné věci. Za prvé, abych se o povaze veršů zbytečně nerozepisoval, že to nemají zapotřebí, za druhé, abych raději napsal pár slov o tom, jak jsem se k nim a k jejich autorce dostal, proč je chci vydat a za třetí pár slov o Elsině osudu, který se týká fenoménu dnes tak extrémně okrajového, že konečně už stojí za pozornost. Budiž., Už mnoho let, den co den, krmí paní Mikulková opuštěné kočky na místě, kde pracuji, dochází za nimi s pojízdnou taškou, s čím dál většími obtížemi (motolští lékaři sabotují nutnou operaci, neboť evangelicky nemajetná pacientka nesložila úplatek, v hantýrce bílých oblud tzv. sponzorský dar - nejspíš Hippokratův vynález), je jejich obětavou ochránkyní a přítelkyní a tak jsem ji před lety poznal. , Později jsem ji poznal jako laskavou, skromnou a nečekaně houževnatou dámu osvědčující v pokoře svým životem svou víru a až nedávno, jen díky nějaké náhodné zmínce v našem rozhovoru, jako autorku píšící více než půl století v ústraní poezii. Požádal jsem ji, zda by mi něco ze svých básní nedala přečíst, ona souhlasila a začala mi je nosit úhledně přepsané do školních sešitů. Nežli jsem je přečetl, myslel jsem, že stáří paní Mikulkové je naplněno bolestí, když jsem je přečetl, pochopil jsem, že jí byl naplněn celý její život, byly jí naplněny i verše, které jsem četl, přestože ať jsem je četl, jak jsem je četl, četl jsem všude jen samou lásku. V těch verších, řekl jsem si, musí být esence katolicismu., Zatímco jiné její básně jsou i o jiném, Elsin osud je o bolesti způsobené láskou výhradně. „Znala jsem bolest tvou“, píše autorka, „tu lásku nešťastnou“, rýmuje hned v úvodu svého veršovaného kaleidoskopu pojednávajícího osud její přítelkyně Elsy, která se zamilovala do kněze v celibátu a zemřela žalem z nenaplněné a nenaplnitelné lásky k němu. Umírá v roce 1963 v devětadvaceti letech, říkám si, a zdá se mi to podivuhodné, a vzápětí vzpomínám na nedávnou inzerci v Katolickém týdeníku, v níž moravští farmáři poptávali pro své dcery muže s ideálními vlastnostmi katolických farářů, dále vzpomínám, že úctyhodné řádové sestry se označují jako nevěsty Kristovy, vzpomenu si na část listu svaté Kláry svaté Anežce, v níž jedna světice líčí druhé světici Krista jako ideálního milence, protože zachovává panenství, a konečně si vzpomenu, že osobně znám ženu, která platonickému vztahu ke knězi obětovala svůj osobní život, nezemřela, jen se nevdala, neměla děti, žije sama a v posledních letech chodí dvakrát týdně uklízet věčně uklizený farářský hrob - není totiž jediná, která ho uklízí. Zůstal jsem nad tím náhlým souběhem v úžasu a zmatení., Naštěstí, nevyzván, píše v Zapomenutém světle básník a kněz Jakub Deml o umírající selce: „Její duše jsem se ovšem dotkl i myšlenkou, i rukou“. Spěchá mi tím na pomoc a osvětluje celou věc z druhé strany, chtělo by se říci, z druhé strany oltáře. „Kněz je druhý Kristus“, dodává o něco dál, a to už se jedná o vyslovenou katolickou iluminaci., Naštěstí, vyzvána umírající Elsou, stala se Ludmila Mikulková literární zvěstovatelkou neúnosné bolesti své drahé a mrtvé přítelkyně a píše už v předmluvě: „Z morálních důvodů se chce dobrovolně vzdát jakéhokoliv setkání s tímto mužem.“ — Tak tomu konečně, docela věcně, už rozumím., Škoda jen, že není k dispozici zmiňovaný Elsin deník a její neodeslaná korespondence, vydal bych je taky. , , S.d.Ch., Na Velký pátek 2011, v Křekovicích u Mladé Vožice
Dostupnost: Skladem
Cena s DPH: 3,02 EUR (4 USD)
Cena bez DPH: 2,52 EUR (3 USD)česky
8 x 12 cm. 40 stran v šité vazbě na kvalitním papíře.
ISBN: 978-80-86450-61-2

ROZMARY LÁSKY

Jsi žhavý kámen,
z jehož jiskření,
srdce mi uhořívá
v plameni.

Pak ztuhneš v led
a pálíš jako mráz.
Já ztrácím dech
a chladem zmírám zas.

Už neoslníš
přívalem svých slov.
Mám srdce chladné
jak studený kov.

Tak sbohem, lásko.
Nebudem se přít,
zda je, či není
možno s tebou žít.ELSIN IDEÁL

Divný, mé srdce, máš,
divný máš ideál.
Jen já a Bůh to ví,
kde ten se v tobě vzal.

Já jsem si vybrala
divného milého.
Ornát má zlacený,
kříž vetkán do něho.

Já jsem si vybrala
divného milence.
Kol šíje štolu má,
v ruce kříž s růžencem.

To jeho srdce znám,
žhavé a horoucí
na oltář Bohu dal,
jak oběť planoucí.

A jeho myšlenky
a jeho žití cíl
neznají milenky,
Bohu se zasvětil.

Marně, já ubohá,
marně já pro něj lkám.
Srdce si usoužím,
oči si vyplakám.NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !