Umění


Previous | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Veronika Drahotová: Pozor na srdce (Mind The Heart)
Cyklus 28 digitálních fotografií autorkou okouzlenou pozorováním studené anonymní krajiny i pokusem vnutit snímacímu mechanismu teplotu vlastního těla. „Nemá cenu předstírat, že tu kamera není. Vidí se v odlesku objektivu a tak má nad tím strojem jasnou převahu. Pozoruje kameru a současně i sebe, když otočí hledáček svým směrem, ... Stejně by nejlepší bylo vytáhnout své vlastní oko z důlků a obrátit ho proti sobě. To by snad konečně bylo zrcadlo bez jakéhokoli zpoždění,„ píše Tomáš Pospiszyl v úvodu.,
    2,01 EUR 2 USD
Skladem
Koupit

Vít Havránek: bj
Katalog skupiny čtyř umělců (Josef Bolf, Ján Mančuška, Tomáš Vaněk a Jan Šerých) generace nastupující v druhé půlce devadesátých let nabízí pohled na nové postkonceptuální tendence v současné tvorbě. Bj neřeší otázky identity a intimity, od velkých témat se autoři přesunuli k momentům periferního vidění a myšlení. Jejich umění je nenápadné a téměř nepostřehnutelné, je možné se domnívat, že vzniklo jinak než uměleckou tvorbou. Připomíná dobu zmatení vizuálních obrazů, kterou přinesla v postkomunistických zemích nová média jako reklama a internet.,
    9 EUR 11 USD
Skladem
Koupit


Vít Soukup, Markéta Soukupová: Výročí Svatby
- - - - -, , K výročí svatby, Motto: „Chceš-li poznat psa – musíš mít fenku ! (J.John), , Svatba je rituál, který se počítá k hlavním okamžikům existence. Jako všechny rituály slouží k sjednocení vůle, řízení konání, harmonizaci duší, a docílení všeobecné rovnováhy, jak fyzických, tak i společenských sil. Je to obřad, který symbolicky vyjadřuje souznění těla a duše dvou lidí. Tímto obřadem se do jejich souladu však také zavádí status manželství. Francis Bacon o manželství řekl, že slouží jako ochranný prostředek proti smyslnosti, zatímco přirozená smyslnost je tak říkajíc popudem k manželství. Jedno by nemělo vylučovat druhé, ale status manželství sám o sobě nijak smyslný není., Pak je tu ještě erotika, cenná lekce o termodynamice sexuálního projevu a útlaku. Probouzí sexuální vzrušení v našich myslích, neboť náš mozek je předprogramován jako spouštěcí mechanismus na hormony pohlavních orgánů. Tento hardware se v naší hlavě aktivuje nejrůznějšími podněty, jež se mozek naučil spojovat se sexuálními výzvami a možnostmi. Sex se tak odehrává především v naší mysli, a pornografie je ve skutečnosti čímkoli, co nás vzrušuje. I slovník definuje pornografii jako psanou, obrazovou, nebo jakoukoli jinou formu komunikace, jejímž účelem je vyvolat sexuální touhu. Podle této definice pornografie vůbec nevylučuje manželství, stejně jako sexuální touha, nesporný zdroj života a plození, nevylučuje být posvátnou a duchovní záležitostí. Neměla by však být spojována s násilnými impulsy, teprve potom se stává záležitostí obscénní. , Nový obrazový cyklus Víta Soukupa je věnovaný výročí jeho svatby s Markétou, oslaveného nejen touto výstavou, ale i narozením syna Václava. Erotická výpověď 9 obrazů cyklu se opírá o 9 rytin, pořízených Markétou na základě Vítových kreseb z porno časopisů, následně o ultrazvukový deník vývoje a pohybu embrya. Erotika je tu spojená s tělesností i s virtualitou, v této ambivalenci spočívá její půvab. Obrazová výpověď je dvojdomá, když nepočítáme třetí část video záznamu. V malbě se ovšem nezapře typické upření pozornosti autora na detail, jako metodu k poodhalení skutečnosti, jež je zároveň předmětná i fiktivní. Symbióza reálu a představ je vyjádřena také námětovým spojením pornografie a manželství, vztahem rituálů svatby a sexu. Detaily ženského těla, v kompoziční vazbě na vizuální věcné prvky, např. dekorativní látka, výšivka či kus ornamentu, vedou až k abstraktnímu, asymetrickému, vyzvětšenému celku. Avšak i drobné prvky působí ambivalentně - srdce není jen kýčem z pouti, ale i motorem pulsu života, vejce, jež připomíná genitálie, ukrývá zárodek a symbol vzniku života. Náměty, vycházející z porno časopisů i z intimity reálného prostředí, procházejí katarzí tvorby, umění tu očišťuje vášně a zakrývá tváře. Odhaluje spíše produkty lidské mysli jako předmětu kolektivního vlastnictví. Vít Soukup nepatří k malířům, jež váhají nad čistou a prázdnou plochou, nezačíná vlastní zpovědí. Dělí se s námi o věci a pojmy jako o předmět společné výpovědi. Jeho obrazy tak vytvářejí jakási zátiší, referující o stavu naší mysli. Jejich jasná barevnost vyvěrá z pohody a radosti, kterou mezi nás přerozděluje. , Antisexistům se vesměs nedostává lásky, něžnosti, nadrženosti či odvahy k tomu, aby se jim pornografie zalíbila. Zrovna tohle však, na této výstavě, u příležitosti výročí svatby, oběma autorům ve společné prezentaci nechybí. Ale co my ? Jestliže neužíváme hlavu také pro své potěšení, erotiku, zábavu a růst naší osobnosti, nikdo to za nás neudělá. Sex – to je věc osobní svobody a přirozenosti života, nikoli útlaku a násilí. Je třeba vědět, na kterou stranu se dát. Tak jako Mae West řekla ve filmu jednomu pistolníkovi s vybouleným poklopcem: „Máte tam pistoli, nebo jste rád, že mě vidíte ?“…Měli bychom vědět jak odpovědět. , , Vlasta Čiháková-Noshiro
    8,05 EUR 10 USD
Skladem
Koupit

Vít Soukup: Katalog
Dorka z Pláně, , její časopisy a nyní také katalogy , , Jiří Ptáček , , I, Mít svůj katalog je jedním z pošetilých snů výtvarných umělců. Když je katalog, umělec si mne ruce: je zaznamenán, zařazen, zkategorizován – jednoznačně katalogizován. Nemne si ruce ze zvyku, katalog je potvrzením jeho expanzivní tendence a identity, je stejným fetišem, jaký sobě Narcis objevil ve studánce. „Tak toto jsem já, tady jsem a takhle vypadám. Má díla se rozptýlí, katalog mi zůstane“., , II, Také obchodní společnost v podmínkách rozvinutého kapitalismu musí mít svůj katalog. S vidinou zisku a s děsem z konkurence soustředí se na to, aby odhalila všechny slabosti potenciálního zákazníka. Katalogem se vemlouvá jeho vkusu, zjevně ho neruší, ale zato napadá podprahově, dává mu pocit, že obě strany mají společný zájem: zákazníkovo blaho. Spokojený zákazník (ovšem už ne potenciální) nakonec katalog odkládá – nenabízí mu nic, co už nemá. A pakliže se mu do rukou dostane jiný katalog, takový, jenž se míjí s jeho slabostmi, celý proces je ještě rychlejší: do tříděného odpadu putuje rovnou. Společnosti o pomíjivosti své publikační práce vědí a smířeně připravují nové edice. A tak zatímco umělcův katalog mívá potenciál participace na historické a společenské „věčnosti“, u obchodního katalogu stačí, že se dotýká jenom nejbližšího nákupního odpoledne. Oba nazýváme jedním slovem, ale na mysli máme něco odlišného., , III, Vít Soukup má svůj první velký umělecký katalog a v něm plátna s obchodním katalogem. Co ho vedlo zasvětit své první „zvěčnění“ prchavému světu „výhodných nabídek a slev“? Svůj návrh odpovědi bych měl a kdybych řečnil, předcházela by mu drama stupňující pomlka. Takhle odvedu pozornost jinam a odpověď si nechám až na závěr. Tomu, kdo by nerad sledoval chatrnou literární klenbu, praskání a drolení textu, bych však doporučil přejít k oddílu VII. Ušetří ho to rozvleklosti a ušetří to čas, a čas je penězmi., , IV, Zemská šířka 48° 46’ 39“ a zemská délka 14° 25’ 7“, ves Dolní Pláně. Vklíněná mezi zalesněné vrchy Horní háj, Hůra, Kraví Hora a Poluška působí jako jedno z mnoha podobných míst jihočeského příhraničí. Přes Horní háj můžeme kráčet na severovýchod směrem k Českému Krumlovu, anebo zůstaneme v přilehlém údolí táhnoucím se k Velešínu a feminně vzdutému vrchu s poutní vsí Svatý Jan nad Malší. Na začátku sedmdesátých let koupili Soukupovi rodiče v Dolní Pláni chalupu. Vybrali si ji za své letní sídlo, vlastně podobně jako to desetitisíce Čechoslováků té doby udělali jinde. Vít Soukup zde trávil léta a pomalu se stával malířem, filmařem a spisovatelem. Dnes bychom stěží poznali, že není místní. Na vesnických zábavách v přilehlé Věžovaté Pláni, nedalekých Zubčicích i Markvarticích se na něj někdy stočí řeč a mluví se o hodném klukovi, podivném malířském patronovi a vyléčeném alkoholikovi. O dobré pověsti v (nejen) pražských uměleckých kruzích se tu teprve dovídají. A také se pomalu dovídají o světě, který Soukup ve své práci zohledňuje. Překvapivě se dovídají o svém vlastním světě vesnice, periferie a outsiderství., , V, Práci Víta Soukupa skutečně charakterizuje jedno trvalé spojení: rukodělná a životní zpackanost ve jméně intelektuálních komentářů k životnímu stylu a estetickým hodnotám. Dikcí je mu směs ironie a soucitu. Za příklad si lze nejdříve vzít fotokomiks Radka ráda randí, který Soukup připravoval pro časopis Umělec v letech 1998-99. Mladá umělkyně Radka prožívá osobní a profesní krizi, aby nakonec „v lůně novohradských hor“ a po boku svého prostoduchého, ale vznešeně jemného přítele Honzy, „pochopila“ prostou hodnotu lásky.1 A co je podstatné: romance se naplní skrze podvratnou satiru společenských klišé uměleckého prostředí, které sám Soukup sdílí. Druhým příkladem se mohou stát dřevěné objekty ze zahrady pláňské chalupy. Neočekávaně se objevily na velké Soukupově retrospektivě Posmrtná výstava (2003). Autor nechal ze dřeva sbité vehikly transportovat do zlínského Domu umění a „zrekonstruoval“ je. Dětinské „arte povera“ monumentalizoval v důležitý artefakt ironicky glorifikující expozice. Podobného „zveličení“ se často dopouští v malbě. Cyklem Techno (1999) reformoval reprodukce ze vzdělávacích časopisů pro náctileté na gigantické olejomalby, oscilující mezi stylem Marka Rothka a uvažováním Jeffa Koonse. Citace osobností historie umění mu nebyla cizí, přesto však neskryla, že nejde pouze o malířkou meditaci či globální popový populismus, ale o proklatě humanistický vpád do všední skutečnosti naší panelákové, středostavovské, bakelitové a „urob si sám“ kultury. Soukup rád vytváří českou variantu popartu – soustředí se na konzumní produkty, jenže na ty, jež jsou příznačné pro lokální dynamiku společenského vývoje. Na ty reprodukce, jež nesnesitelně brzy vybledly a změnily se v barvotisky, ale o to jasněji ukazují, jak lacině provedená bývá konzumní a technologická chiméra. Na ty předměty, jež dokazují, že naše dřívější i dnešní ideály mají měřítko českého údolíčka a přesto dokážou naplnit naše myšlení a nakonec i osud. Soukup vše důsledně maluje olejovými barvami a stává se následovníkem podobně zvadlých a na předlohách závislých béčkových barokních malířů (i těch několika málo áčkových), jejichž obrazy dodnes přetékají malé kostelíky a kaple. Směli bychom pokračovat přes ztracené pastely podle Rumcajse nebo několik sérií drobných olejomaleb na nahrubo otesaných dřevených špalíčcích s motivy z regionálních a normalizačních tiskovin. A skončili bychom u série Dorka 2 (2003), ve kterých Soukup opět hledal odpovědi na estetiku modernistického obrazu (tentokrát za pomoci časopisů o háčkování, jež zdědil po své mamince), ale nakonec artefakty neubránil před jehličím pláňských smrků a tlapkami pláňské kočky. Vlastně bychom si však u všeho znovu a znovu opakovali: jsme outsideři zeměkoule a nepřiznat to, by bylo o něco horší, než to přiznat. Naši zkušenost napájí polyfonie tezí, diskurzů a ideálů i paralelní „ornament“ našich osobních preferencí, úliteb, nezodpovědností a sentimentů. Ideály podléhají zpronevěřením, „malým radůstkám“, citové labilitě i podmínkám společenských makrokosmů, v nichž žijeme. A jen se zavřenýma očima budeme moct tvrdit, jestli je to špatné nebo OK.2, , VI, Fakt, že Soukupova tvorba má rysy osobní mytologie a spirituality, nemůžeme pomíjet. Nicméně významnější faktorem jsou kódy „zjevení společné zkušenosti“, jež vybrané inspirační modely vykazují. Prostřednictvím časopisů ABC, Květy, Dorka, deníku Českokrumlovské listy, sračkovitých kovbojek atd. se neotevírají mentální brány pro sentiment k osmdesátým letům a lokální komiks3, nýbrž pro zážitky, které máme společné a pro jednou se jich už nezbavíme. Jaké výhody českému umělci poskytuje po druhé světové válce unifikovaná historie naší země i relativní mládí postsocialistické diverzifikace, nyní oceňuje celá řada umělců.4 U Víta Soukupa nám není naznačováno, že bychom se principiálně měli otřásat hrůzou nad svými omezeními, ani rozplývat nad vlastní, nezaměnitelnou autenticitou. Soukupova plátna i jeho filmy pouze konstatují paradox našeho pobytu na chůdách duch a tělo. Samozřejmě se spoustou různě odměřeného špičkování vůči jednomu i druhému. Jestliže to činí „za sebe, za svého padlého ducha a své časově vymezené tělo, za malíře a filmaře“, vytěžuje nepochybné alibi, že se ani on sám z tohoto systému nevyčleňuje. Vždyť, popravdě, tolikrát opakovaný postoj nemůže nebýt doprovodem nějaké esenciálně založené obsese., , VII, Nejnovější soubor Katalog se nad jiné vyznačuje jakousi zbrklostí. Ještě jsme nezažili, aby Soukup pracoval tak rychle a zběsile. Barvy se ještě více roztékají a ještě nezatuhlé se podrobují dalšímu přehodnocování. Zobrazené věci se až na výjimky neprokazují jako převzaté z fotografií. Ale skutečnost, že výjimky existují a mají svůj účel, jen znovu dokládá Soukupovu neochotu pracovat na solitérech. Cyklus, série, to je pro něj to pravé. To mezi obrazy naznačuje příběh a přesvědčuje, že námět není zvolen namátkou, ale s vědomím, že znožením zskává význam kvanta a skrze tento význam komunikuje. Obrazy z Katalogu zachycují sortiment, na nějž určitě narazíme v každé pobočce obchodní sítě OBI. Konzumní zboží bez extra kvality, zato mocné svým množstvím. Vít Soukup jej zaznamenává jakoby koutkem oka a v běhu. Jestliže se pestré vzory a kompozice předmětů malířům často stávají předlohou pro ztrátu kontroly nad věcností těchto předmětů, stává se to v několika případech i zde. Třeba, když se květina z tapety - látky (?) osvobodí a zazáří coby iluze přírodniny. A zase jsou to výjimky, jimiž nám Soukup prokazatelně objasní, že nejsme v hypermarketu, ale řekněme, u poštovní schránky, kde listujeme právě nalezenými letáky a katalogy. Jsme vtahováni do situace lidí, kteří jsou zasypaní kilotunami výbušné směsi slev a komerčních pobídek. Kdo jsou ti imaginární lidé? Snad nebudu daleko od pravdy, když se přikloním k názoru, že jimi (alespoň někdy) býváme všichni. Obchodní katalogy někdy vyhazujeme, někdy si je necháme do příštího nákupu. Někdy se ovšem zahledíme do jejich třeskuté klauniády, protože jí strašně dobře rozumíme. Je nám vlastní... nakupovat musíme, protože z nějakého nevysvětlitelného pocitu stále chceme. Vít Soukup obětoval svůj první umělecký katalog písni jeho katalogové sestry s jepičím životem. V pěně na jejích pějícím ústrojí se ovšem znovu tu a tam zablýskne odraz naší touhy po kráse, pohodlí a štěstí, jenž v „našem“ malíři rezonuje, hřeje u srdce a stejně tak vyvolává pocit trapnosti.
    8,05 EUR 10 USD
Skladem
Koupit

Yann Taillefer: ITO (le dernier cri)
collection ectoplasme / 21 x 29 x 0,7 cm / 32 pages offset / silcksreen cover / 500 copies
    16 EUR 19 USD
Vyprodáno
Koupit


Zapletalová Veronika: Pivečkův lesopark
Fotografická kniha o znovuoživení téměř zaniklého kouzelného lesa vytvořeného roku 1939 rodinou Pivečků. Autorka zachycuje okamžiky obnovy lesoparku vytvořením nových plastik týmem mladých sochařů pod vedením profesora VŠUP Kurta Gebauera. Obrovští dřevění vlci, hadi, slimáci a další pohádková havěť i dekorace zaplňují les., „Tato kniha ... nemá ukazovat park jako uzavřené dílo, nýbrž nápad, který stojí za jeho vznikem a jeho význam pro lidi, kteří se v něm setkávají ...„,
    8,05 EUR 10 USD
Skladem
Koupit

Zapletalová Veronika: Rouroni
Leporelo jako fotografický cyklus z „továrenského“ prostředí Zlína zvýrazňuje nová klimatizační, odvětrávací vedení ve fotografiích původní výrobní architektury. „Personifikací se roury, potrubí a komínky ventilačních systémů začínají hýbat, cítíme rytmus dechu, živočišné existování soustředěné na přijímání na přijímání a vylučování. , S přírodopisným zájmem můžeme sledovat život tajemných Rourounů, obývajících průmyslové budovy.„ (z textu v kata-logu),
    8,05 EUR 10 USD
Skladem
Koupit

Zet Martin: Kresby mořem
Autorský katalog českého sochaře a performera Martina Zeta Kresby mořem obsahuje cyklus kreseb. Které vznikaly bez zásahu autora na březích moří po celém světě. Martin Zet je typický umělec – nomád, který reaguje na situaci přímo v terénu, účastní se různých mezinárodních sympózií a akcí public artu. Jeho postavení na české scéně je zcela výjimečné, většina jeho prací totiž vzniká v zahraničí, kde je kladně reflektována. Katalog doprovodil svým vlastním textem.
    4 EUR 5 USD
Skladem
DetailPrevious | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !