FotografieLukáš Jasanský, Martin Polák: Zemská fotografie
88 stran, 33 x 22,5 x 1 cm|Texty: Pavel Vančát, Marek Pokorný|Překlady: Jeffrey Buehler, Alice Ondruchová, Kateřina Štěpánková|Koncepce katalogu: Lukáš Jasanský, Martin Polák|Grafická úprava: Markéta Othová|ISBN: 80-239-1064-7|
    24,15 EUR 27 USD
Skladem
Koupit

Lukáš Jasanský, Martin Polák: Vesnice
Text: Jan Čep| Grafická úprava: Lenka Jasanská| Velikost: 26 x 30 x 1 cm| 80 stran speciálně tištěných fotografií v širé vazbě na skvělém papíře| ISBN: 80-86450-34-1 / Fotografická publikace zahrnující tři cykly černobílých fotografií odhalující plíživý úpadek českého venkova. „Vesnice“, „Vesnická rekonstručko“ a „Starý způsob“ jsou zvláštním spojením humoru a profesionální obsese ve fotografii. Tak se fotografie stává uměním bez přívlastku techniky. (česky a anglicky)
    26 EUR 29 USD
Skladem
Koupit

Martin Zet: FMZ!
Po anglickém knižním a japonském internetovém vydání se nabízí i českým čtenářům tato kniha krátkých empatických bolavých textů, na základě které byl sochař Martin Zet v roce 2003 pozván na prestižní Lahti International Writers' Reunion ve Finsku a v roce 2006 na SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS v Salvádoru; tentokrát v jazyce, ve kterém byla napsána. Kniha vedle mnoha textů obsahuje 24 černobílých a jednu barevnou reprodukci.
    7 EUR 8 USD
Skladem
Detail


Martin Zet: Iluminace
Light by Martin Zet
    5,50 EUR 6 USD
Skladem
Koupit

Martin Zet: Performance pro sebe
V této autorské knize propojuje Martin Zet viditelné / hmatatelné / uskutečněné / formulované, do jednoho celku
    7 EUR 8 USD
Skladem
Detail

Martin Zet: SALUTO ROMÁNO
Vázaná kniha v grafické úpravě Petra Koláře vyvažuje výběr fotografií z mezioborového cyklu Martina Zeta. Doprovodné texty jedenácti světových autorů - Stéphanie Benzaquen, Vasji Vasilevy, Armanda Montesinase Blanca, Redase Diržyse, Roddy Huntera, Texe Kerschena, Mihney Mircana, Rona Riddela, Spunka Seipela, Miloše Vojtěchovského a Marka Wasilewského. Všechny texty najdete česky a anglicky a vždy - až na rumunštinu - i v mateřském jazyce svého autora – tedy po jednom textu ve francouzštině, bulharštině, španělštině, litevštině, němčině a polštině.
    10 EUR 11 USD
Skladem
Detail


Mr Moolinex Super Merde (le dernier cri)
Collection BIKRO / offset + silkscreen cover / 32 pages/ 13 x 20 x 0,7 cm / 500 copies
    10 EUR 11 USD
Skladem
Koupit

Pierre Daugin: The Nude
Ne každý se odváží podstoupit cestu do neuspořádaných oblastí svého emocionálního života. Je to pouť do neznáma, na vlastní nebezpečí, bez průvodce. Temným koridorem dolů se spouštíme sami na improvizovaném laně. Divoká místa v nás, kam míříme, zůstávají většinou skryta za houštinou racionálních, vnějškově přijatelných tváří. Vyrovnaný zevnějšek je pečlivě pěstován a bedlivě udržován v izolaci. Avšak hned pod povrchem zdánlivě klidné slupky kolotá nepřeberné množství různorodých pohnutek, tužeb, nenávistí, lásek, strachů, a mnoha dalších nerozlišených emocí. Je až s podivem, že za bílého dne se chováme tak korektně a vlažně. Že jsme se tak umně naučili ukrývat tisíce vnitřních erupcí za netečnou tvář. Naše úhledná „civilizovaná“ schránka postupně zesílila v pevnou krustu, a naše slunce se přehřívá v hermeticky uzavřeném prostoru na dně nitra. O to nebezpečnější potom může být protržení obalu – setkání s vlastním žhavým jádrem. , , Pierre Daguin se rozhodl strhnout pásku se svých očí a dát průchod pronikavosti pohledu. Jeho výsledkem je fotograficky zaznamenaný povrch těl, ale i místnosti a situace, jež nás uvádí do možnosti prostupovat skrze slupku. Vnější vrstva viditelného se stává průhlednou blankou a my máme možnost prohlédnout. Možnost vidět pod kůži, dovnitř... , , Pierrovy ponorné pohledy jsou často věnovány ženám, nahým ženám. Žena je vlastně vždy připravena k proniknutí. Veškerá nepoetičnost, nemilosrdnost a tvrdost tohoto tvrzení je v souvislosti s neuhlazenými, ale přitom vnitřně vlídně zkoumavými a výrazově silnými Pierrovými fotografiemi namístě. Obyčejnost, jednoduchost a přímost pohledu bez estetizujícího výběru z těchto černobílých obrazů pro diváka činí místo pro silné emocionální projekce. Jejich nesmělá neurvalost, jako když se kluci učí říkat první sprostá slova, a jejich rozechvělý náboj, jsou chytlavým obrazovým podnětem pro vlastní prožitek citového otevření. , , Pierre Daguin nechává skrze své oči proudem přirozenosti uvolněně vyplavovat obrazy dívek, přátel, soukromých prostorů, výkladních skříní, dívčích pohlaví, portrétů. Žena nabízející své tělo – cituplně i chladně. Dívka dávající k dispozici svou nahotu jako by už ani nevnímala, co to znamená, co o sobě říká, co se s ní děje, kdo je. A muž? Chce se jen dívat. Sleduje libé tvary obalu a nezajímá se o nic dalšího, o nic, co leží ukryto pod tenounkou vrstvou hebké mladé kůže. A tak, ačkoli máme zprvu dojem, že jde o jednoduchý záznam intimní situace, o erotickou momentku, můžeme po bližším sledování – tedy až se rozkoukáme – začít odečítat jemné vrstvy vnitřního citového mihotání. Jako by se nám nahá těla změnila ve světélkující emotivní bytosti, jejichž každé citové hnutí je patrné změnou intenzity a světelnosti. , , Černobílá fotografie, i ta takzvaně „nekvalitní“, syrově zaznamenává těkavý okamžik, v němž se sbíhají siločáry mnoha kontextů. Fotka je jako hromosvod. Svádí na kus černobílého papíru před našima očima svazek emocionálních siločar a dává je ochutnat našemu citu. Pierre svým pohledem nic neopomíjí, nic nevylučuje ze svého zorného úhlu. Neupravuje výsek skutečnosti, nechává v něm vše, co realita nabízí - zásuvky na stěnách, neostrost celkového pohledu či detailu, žárovku na kusu drátu, postavu mimo formát, fotografický kaz... to vše v erotickém kontextu poukazuje na osvobození pohledu i vnímavosti od jakýchkoli racionálních nebo etických klišé a dogmaticky strnulých postojů. Nic není chybou – chyba neexistuje. , , Otevřenost. Její různé podoby v protikladných polohách od nepříliš zdařilého pokusu o otevření až po plné odevzdání se pohledu druhého – to je princip prostupující celou sérii Pierrových fotografií. Rozevřené klíny i nesmělé odkrývání, uvolněná koupel rozpouštějící zábrany i nedůvěřivé schoulení. Nabízející se postoj se zakloněnou hlavou a zvednutýma rukama, pouhý úsměv, upřený a pronikavý pohled, polovysvlečené dívčí tělo na podlaze. , , Pierre Daguin tak prozkoumává a zachycuje ve svých fotografiích krajní situace, okamžiky okraje, okraje vztahů. Tato krajnost a okrajovost není však vnějškově výrazně postižitelná. Je naopak nenápadná, kradmá, plíživě skrytá. K tomu, aby člověk dokázal něco tak subtilního obrazově zachytit, je třeba mistrovsky přirozené neohroženosti i smělé dvojsmyslnosti, upřímné vnímavosti k nevyřčenému a neodehranému, účastenství postranních myšlenek, onen obklad tišící a zklidňující prostor mezi úsměvy a chladem. A také schopnost zaznamenat ono mrazivé mravenčení, které stoupá až k srdci. Veškerý tento cit je nutný obrazovému pojmenování, které proniká z pozice muže k ženě jako principu, jako druhu životní energie. Tento přístup zbavuje oba póly lidské sexuality jejich povrchního pojetí jako pouhých vzorců chování. Zaměření na symbolický význam chování odkrývá netušené dimenze sebemenších gest, pohledů očí, sotva znatelných záchvěvů výrazu ve tváři. , , Tato série fotografií nemá prvoplánové dějové propojení, přesto jejich atmosféra, opakující se tváře, vedou instinktivně diváka k vytváření vztahů a spřádání příběhu bez chronologické posloupnosti, avšak s jakousi fatální mimočasovou vazbou, která působí svou tajemností o to silněji. , , Velká část tvorby Pierra Daguina se odehrává ve znamení vztahování se k ženám, vypovídá o pronikání z pozice muže do pozice ženy. Toto pronikání má nejrůznější podoby. Od koláží a brutálně barevných kreseb fixem až po fotografii, která vyjadřuje onu subtilnější podobu Pierrova vztahování se k ženám. , , V případě černobílých fotografií je Pierrovo pronikání krouživé a hledající, vedené touhou přiblížit se té odlehlé, neznámé, tajemné krajině ženského světa. Pierre Daguin je jím fascinován a zárověň iritován ke stavům hlubokého roznícení. Chvíli dominantně bojuje, chvíli se submisivně podřizuje. Strháván nekonečnou silou obnovení, pokouší se prostřednictvím svých stínových záznamů vyčíst, v čem vlastně spočívá ta ohromující odstředivá energie, která vše obejme a do sebe zahrne. Pierre Daguin postává na hraně a pohrává si s pocitem, že bude pohlcen něčím nepředstavitelně mírným a přitom silným. Jeho fotografie jsou o hledání útočiště i o obavách z jeho hloubky, temnoty, nejasnosti a nekonečna. Jsou o bázni a touze. Jsou cestou k obohacující zkušenosti. , , Simona Vladíková
    14,90 EUR 17 USD
Skladem
Koupit

S.d.Ch.: Lidská trilogie
Po České a Umělecké trilogii završuje nakladatelství Divus edici dramatických opusů S.d.Ch. vydáním Lidské trilogie. Opulentně kolážovaná a fotograficky doprovázená celobarevná autorská kniha zahrnuje trojici dramat syntetizujících předešlá tématická vymezení opět ve třech žánrových polohách, loutkové frašky, literárního dramatu a náročného činoherní textu. Cenou Alfreda Radoka oceněná Duchovní smrt v Benátkách s žánrovým podtitulem loutková mortalita jako podobenství o zániku maskulinity je hedonistickou parafaustiádou a výsměchem naší permanentní nénii nad selankovitým domněním o zanikajícím světě duchovních hodnot. Na každý pád přijde vyčerpání a přijde konečné prozření, potom je každá gondola proplouvající pod vašimi palácovými okny pohřební. Iniciační mariánská fraška Katolický sen lidského člověka vyvádí pomocí svojí složité struktury divadelní text z divadelního prostoru a postuluje jeho prostřednictvím podmínky nutné posmrtné vzpoury proti zotročujícím metafyzickým mechanismům. Iniciace protažená vápencem Moravského krasu, ornamentalizovaná intencemi mariánského kultu a opatřená revolučním charakterem. Celý tří trilogický cyklus uzavírá makabrózní čtyřaktovka Jelení příkop, funerálně - apokalyptické evangelium známější pod falešným názvem Apokalypsa v Praze napsané na půdorysu didaktického symbolismu státního pohřbu Václava Havla a zklamaného chiliastického očekávání roku 2012. Přes ochoz Nejsvětějšího Salvátora je nejkrásnější vyhlídka na pestrou škálu možností našeho zániku a následné transcendence, ovšem jen pokud nám Pohřební bratrstvo nenařídí zatáhnout závěsy. Jak se ukázalo, je tu Lidská trilogie především proto, aby variovala téma zklamaného očekávání v jeho nejkrutější poloze, v selhání naší představy o podobě a fungování duchovního světa.
    13 EUR 15 USD
Skladem
Koupit


S.d.Ch.: Tři Trilogie
Czech, Artist and Human trilogy for price of two.
    22 EUR 25 USD
Skladem
Koupit

Simon Barker (SIX): Punks Dead
Text: Michael Bracewell, Damo Suzuki, Peter Tatchell, Michael Clark, Holly Woodlawn, Greil Marcus, Camila Batmanghelidjh| Grafická úprava: Blanka Brixová a Simon Barker| 152 stran raritních fotografií a textů na křídovém papíře. Vázano v pevné vazbě se štítkem na obálce| Velikost: 21 x 26 cm| Vydáno: 2011| ISBN: 978-80-86450-65-0||
    35 EUR 39 USD
Skladem
KoupitNOVÁ KNIHA S.D.CH.

 STUDENÁ VLNA 

 

Vydáno v předvečer konce světa 20.12.2012

PAVEL REISENAUER

Originální velkoformátové tisky, číslované a signované autorem.
 

 

UMĚLEC O AMERICE

Číslo 1/2012
 

Amerika v současném umění, filosofii, literatuře, poezii i komiksu.

PŘIPRAVUJEME

Vít Soukup VŠECHNO

 

Úplná kolekce filmů a divadla

 

Omezený náklad - objednejte již nyní !